เมื่อลูกเข้าโรงเรียน

ช่วงนี้เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน นักเรียนบางกลุ่มอาจจะเป็นนักเรียนเก่าอาจะเป็นการเปลี่ยนระดับชั้นเรียนในโรงเรียนเดิม บางกลุ่มก็เลื่อนระดับแต่ต่างจากโรงเรียนเดิม บางกลุ่มก็เป็นนักเรียนที่ยังไม่เคยได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กฯ

ลูกของผู้เขียนปีนี้เป็นปีที่เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กของ อบต.ความรู้สึกคือความห่วงลูกในหลายเรื่อง เช่น เพื่อน ความปลอดภัย การกินอยู่ นึกถึงตัวเองสมัยที่ยังพอจำความได้ ต้องขอชื่นชมคุณครูที่ท่านมีความสามารถดูแลเด็กที่มาจากร้อยพ่อพันแม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกกตัญญูความเห็น (0)