มายาคติ ความขาวโบ๊ะ ในเรือนร่างสตรีไทย

ความงาม คือ อะไร ? คงจะมีคำตอบถึงลักษณะความงามหลาย ๆ ประการ หนึ่งในลักษณะคำตอบนั้น
จะมีความขาว ไปถึง ความขาวโบ๊ะ อยู่ในนั้นแน่นอน ความงามในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน แต่ความงาม
นั้นไม่ใช่สัจธรรม เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็นนิยามความหมายของคุณค่าสตรีคือความงาม และมีความหมาย
ตรง ๆ ก็คือ การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และการมีคุณลักษณะความงามตามระบบสังคมกำหนดขึ้นมา
เช่นขาวสวยหมวยอึ๋มส่วนความหมายโดยนัย ก็คือความงามเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ เช่น ได้รับเลือกจาก
ผู้ชาย ได้งานที่ดีเจริญก้าวหน้าในการงาน และความงามสามารถจัดการได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

ทำไมความงามจึงโยงใยกับความขาว? ความขาวเป็นคำตอบสำเร็จรูปประการหนึ่ง ที่ระบบสังคมโดย
เฉพาะระบบทุนนิยม ได้ผลิตสร้างความขาวให้เป็นอุดมการณ์ คุณค่า ความเชื่อ ให้กับคนในสังคม โดยเป้าหมาย
สุดท้ายก็คือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในระบบทุนนิยม ผ่านการโฆษณา โดย ความขาวในระบบทุนนิยม
เป็นความขาวที่จัดการได้ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นในระบบทุนนิยม ใช้เงินในบริโภคระดับต่าง ๆ
เท่าทีมีเงินจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างหนึ่งที่กลุ่มทุนใช้ครอบงำความคิด
การรับรู้ และพฤติกรรมของคน โยงใยไปทุกส่วนของสังคม

การสื่อสารโฆษณาเป็นการสร้าง ความจริง ความรู้ และ อำนาจ อย่างหนึ่งที่นำไปสู่การครอบงำคน
ไปถึงร่างกายใต้บงการ หมายความว่า มายาคติ ความขาว มีอำนาจบงการต่อ ความคิด ความเชื่อ
ของผู้หญิง โดยมากที่สุดเฉพาะกลุ่มผิวสีอื่น รวมทั้งคนผิวสีขาวก็ต้องการให้ขาวโบ๊ะมากขึ้นโดย
เชื่อว่าถ้ามีผิวสีขาวแล้วจะประสบความสำเร็จ ด้าน การงาน ความรัก และความสำเร็จในชีวิต
โดยผลิตความคิดนี้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโฆษณา ยกตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความขาวกับผิวหน้าโดยตรง ได้แก่เครื่องสำอางค์ประเภทครีมไวท์เทนนิ่ง
มีมากมายหลายยี่ห้อมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงระดับชนชั้นสูง ผลิตภัณฑ์ที่แสดงระดับชนชั้นสูงกึ่งมวลชน
และผลิตภัณฑ์ระดับมวลชน นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ความขาวใต้วงแขน ภายใต้จุดซ่อนเร้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มที่แสดงนัยยะถึงความขาว เช่นเครื่องดื่มผสมคอลลาเจน
นอกจากนั้นแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับความขาว เช่น มือถือที่มี Application แต่ภาพคน
ให้ผิวสีขาว กล้องที่ถ่ายแล้วให้คนมีผิวสีขาว จะได้รับความนิยม แม้ผิวจะคล้ำ ถ้าได้แอพแต่งให้
ผิวขาวก็จะเป็นความขาวที่รวดเร็ว เป็นการบริโภคเทรนใหม่

นอกจากนั้นแล้วการบริโภคความขาว หรือผิวสีขาวจึงเป็นสัญญะ ได้ถูกสร้างขึ้น โดยระบบทุน
เพื่อเป็นภาพตัวแทนชนชั้นสูง ชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษา มีนัยยะเหมือนคนผิวขาวทรงอำนาจ
แบบตะวันตก ส่วนผิวสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาว เป็นภาพของทาส ความด้อยพัฒนา นอกจากนั้นแล้ว
สัญญะชนิดนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น และเริ่มมีผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งของผู้ชาย และมี
กรณีของไมเคิล แจ็คสัน ที่ต้องการอยากขาว ด้วยวิถีทางการแพทย์

ระบบทุนนิยมใช้ระบบทำให้สตรีต้องพึ่งพิง "ความขาว" และ "ผลิตภัณฑ์สร้างความขาว" ถ้าตราบใด
สตรียังพึ่งพิงและบริโภค "ความขาว" และ "ผลิตภัณฑ์ความขาว" ก็จะสร้างผลประโยชน์ให้กับระบบ
ธุรกิจระยะยาว ดังนั้น จึงมีการผลิตซ้ำ"ความคิด" "ความเชื่อ" ชนิดนี้ ผ่านโฆษณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลาย
เป็นความคิดของสังคม และดูเหมือนจะยั่งยืนและมายาคติชนิดนี้กลายเป็นสัจธรรมในทีสุด และจะบงการ
คนจนถึง ร่างกายใต้บงการ โดยมีความเนียนจนรู้สึกได้ว่าเป็นธรรมชาติปกติ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ความขาวคืออำนาจครับอาจารย์ แม้แต่รักแร้ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สังคมไทยมายาคติเยอะ เป็นเพราะอะไร?

เพราะเราขาด critical thinking?