การวิเคราะห์ผลการทดลอง_2

หลังจากทำการทดลองแล้ว ผมก็ได้นำเอาการวิเคราะห์ผลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในคอร์สนี้ครับ นี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่ผลได้ลงแก้แล้วไปอภิปรายกับอาจารย์สอนวิชานี้ โดยได้กำหนดให้ตัวแปรต้นคือ กระแสไฟฟ้า (I) และตัวแปรตาม คือ สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ (B) และตัวแปรอื่นเป็นตัวแปรควบคุม เช่น จำนวนขดลวดโซลินอยด์ ความยาวขดลวด รัศมี พื้นที่หน้าตัดขดลวด ผลการทดลองเป็นดังนี้ครับ

และได้วิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้

วิเคราะห์แล็ป-2.doc

ซึ่งอาจารย์ได้ให้ความเป็นกับการวิเคราะห์ว่า เป็นเนื้อหาที่ดี แต่ว่ามันยังไม่ใช้การวิเคราะห์การทดลองที่ดี เพราะเป็นเหมือนพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งมาก่อนแล้ว การวิเคราะห์การทดลองที่ดีควรทำเหมือนการแกะรอยปริษณาค่อยๆ แกะรอยไปพร้อมกับผู้อ่าน นอกจากนั้นต้อง นำเอาผลที่ได้มาเป็นพระเอกของเรื่องราว ไม่ใช่เอาความรู้หรือทฤษฎีมาเขียนโดยที่ไม่อิงกับผลเลย และเอาคำถามจากผลมาเป็นคำถามเปิดทางเช่น จากสมการผลเฉลยของกฎทางแม่เหล็กของแอมแปร์ พบว่า สนามแม่เหล็ก B = (Permeability of space)nI จากสมการนี้ เมื่อเทียบกับสมการที่ปรากฎในกราฟ พบว่า จุดตัดแกนไม่เท่ากับ 0 (0.0136) ดังนั้น ให้วิเคราะห์ออกมาว่าทำไม่มันไม่ตัดที่ 0 เป็นต้น ครับ

ไว้โอกาสหน้าถ้าวิเคราะห์เสร็จจะมาเขียนเล่าให้ฟังครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คุณเยี่ยมค่ะ ต้องแบบนี้เลย