สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๔๒) ชีวิตไม่ใช่เสื้อผ้า

"เพราะ คุณค่าตราไว้ในดวงจิต

ชีวิต ผิดพลั้งไปให้อับเฉา

ไม่ใช่ ใครไหนนำทำตัวเรา

เสื้อผ้า เจ้าเปลี่ยนได้เอาไปคืน

อย่าเอา ชีวิตติดไว้กับใครเขา

ไปแขวน เข้าเจ้าของต้องมองฝืน

ไว้กับ เขาตัวเราเฝ้ากล้ำกลืน

คนอื่น อื่นขืนฝากไว้ไม่เข้าที"

Evening exercise 23/4/58

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

(ภาพจากเน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)