อำนาจแห่งบุญกุศล

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนถึงที่ตาย ก็อาจไม่ตาย เพราะบุญมาช่วยไว้

สามเณรรูปหนึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตร

พระสารีบุตรทราบด้วยญาณว่า สามเณรรูปนี้จะต้องตายเพราะหมดอายุ

จึงให้กลับไปลาพ่อแม่

สามเณรเดินทางกลับ ระหว่างทางไปพบปลาดิ้นกระเสือกกระสน ในหนองน้ำที่กำลังแห้ง สามเณรเกิดความสงสาร จึงจับปลาเหล่านั้นใส่จีวรนำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่ เมื่อถึงบ้านลาพ่อลาแม่แล้ว ก็กลับมาอยู่กับพระสารีบุตร

พอถึงกำหนดวันตาย ก็กลับไม่ตาย และยังได้บรรลุธรรมแต่เยาว์วัยเพียง ๗ ขวบอีกด้วย

(ฟังจากรายการวิทยุพระพุทธศาสนา วัดท่าพระยาจักร(ช่องลม) อ.อู่ทอง)

ครูพิสูจน์ เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)