ความรักและการเป็นสามีภรรยา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ขอนำพุทธพจน์มาเล่า ๒ เรื่อง คือ

๑. ความรักเกิดขึ้นเพราะอะไร

๒. สามีภรรยาที่รักกันมากในชาตินี้อยากจะไปพบกันอีกในชาติหน้าต้องทำอย่างไร

อยากรู้คำตอบเชิญทางนี้ครับท่านทั้งหลาย

ข้อ ๑ ความรักเกิดขึ้นเพราะเหตุ ๒ ประการคือ

๑. เพราะเคยอยู่ร่วมกันมาก่อน ที่เรียกว่า บุพเพสันนิวาส

๒. เพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบัน

ข้อ ๒ สามีภรรยาที่หวังจะได้พบกันในชาติหน้าอีก ต้องทำดังนี้

๑. พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน เช่นสามีชอบทำบุญ ภรรยาก็ชอบเหมือนกัน

๒. พึงมีศีลเสมอกัน เช่นสามีถือศีล ๕ ภรรยาก็ถือด้วย ภรรยา ถือศีล ๘ สามีก็ถือด้วย

๓.มีจาคะเสมอกัน เช่น สามีชอบสละแบ่งปันสงเคราะห์ผู้อื่น ภรรยาก็ชอบด้วย

๔. มีปัญญาเสมอกัน เช่นสามี มีสัมมาทิฐิ ฟังธรรมเข้าใจธรรม ภรรยก็มีสัมมาทิฐิฟังธรรม เข้าใจธรรมตรงกัน เป็นต้น

โปรดระวังอย่าเที่ยวอธิษฐานโดยสักแต่ว่า ขอให้ชาติหน้า ได้เป็นสามีภรรยากันอีก

เพราะแรงอธิษฐานอาจทำให้ได้เป็นจริงๆ แต่ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ไม่เสมอกัน

ฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ อีกฝ่ายเป็นสุนัข ก็ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆ

ดังเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี มเหสีพระเจ้าปเสนทิโกศล ที่ยอมให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งๆที่พระนางเป็นคนที่สั่งสมบุญมาตลอด พอพระนางสวรรคต จิตที่ฝังจำความผิดครั้งนี้ทำให้ต้องตกนรกเป็นเวลา ๗ วันโลกมนุษย์

(แหล่งอ้างอิงหนังสือพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ และรายการธรรมะจากพระไตรปิฎก สถานีพระพุทธศาสนาวัดท่าพระยาจักร)

ครูพิสูจน์เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)