การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
1. คลิ๊กที่ Horizontal Type
2. พิมพ์ตัวอักษร
3. สังเกต tool bar ข้างบน


4. คลิ๊กที่ layer ที่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษร ดังภาพ และ tool bar ข้างบนก็คลิ๊กให้มีแทบสีน้ำเงินขึ้น ด้วยนะคะ


5. กดลูกศรขึ้นลงที่ keyboard ตัวอักษรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ลองเลือกดูคะ

วิธีข้างบนจะทำให้การเลือกตัวอักษรได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคะ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกทีละตัว ดังภาพ