วันนี้ได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตที่อาจารย์บอกว่าเบื้องต้น แต่มันลึกที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา ได้รู้วิธีการแก้ไขเองโดยไม่ต้องกลัวเสียค่าโง่ให้กับร้าน พอตกบ่ายได้ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูลที่ช้ดเจนขึ้นกว่าพิมพ์เรื่องที่ต้องการหาแล้วกดเอนเทอร์ มีวิธีการสืบค้นที่ซับซ้อนแต่ใช้ได้ดีกว่า ตบท้ายด้วยการส่งงานเช่นเดิม แต่ป่านนี้ของข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการตอบกลับจากอาจารย์เลย