ร่วมไว้อาลัย...ประชาชนชาวเนปาล

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.9 ตามมาตราแมกนิจูด ทางตอนกลางของเนปาล วันนี้ (25 เม.ย.) โดยมีศูนย์กลางอยู่ระหว่าง เมืองโพคารา (Pokhara) และ กรุงกาฐมาณฑุ .... แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารหลายแห่งในเมืองหลวงพังถล่ม ... รวมถึงหอคอยเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

ผู้เขียนขอร่วมไว้อาลัย ... ต่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนของประเทศเนปาลและเมือง กาฐมาณฑุ อย่างสุดซึ่งค่ะ

ความเสียหายไม่เพียงเกิดขึ้นในกรุงกาฐมาณฑุเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับเมืองโดยรอบที่อยู่ในหุบเขา กาฐมาณฑุ ... เมืองปักตะปูร์และเมืองปาตัน ซึ่งได้ชื่อว่า... เป็นเมืองโบราณ สำคัญแห่งเนปาล

1. จัตุรัสดูร์บาร์ ในกรุงกาฐมาณฑุ อันประกอบด้วย วัดและปราสาทเก่าแก่ ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล ... องค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2522

2. สถูปโพธินาถ หรือ สถูปพุทธนาถ ในกรุงกาฐมาณฑุ ...... เป็นสถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าประดับอยู่ทั้ง 4 ทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2522

3. หอธราหาร หรือ หอพิมเสน ในกรุงกาฐมาณฑุ เป็นหอสูง 9 ชั้น สร้างไว้เมื่อช่วงศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในบริเณจัตุรัสดุร์บาร์ อันเป็นเขตเมืองเก่าแก่ของ กาฐมาณฑุ หอธราหารพังถล่มเสียหายจนหมด จากเหตุแผ่นดินไหว

4. สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง เป็นเจดีย์โบราณที่เชื่อว่ามีอายุกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจาก กรุงกาฐมาณฑุออกไป 3 กิโลเมตร ที่ฐานเจดีย์มีรูปดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าฝังอยู่ทั้ง 4 ทิศ

5. เมืองปาตัน เป็นเมืองโบราณอยู่ห่างกรุงกาฐมาณฑุออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดแห่งกาฐมาณฑุ และถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ ภายในเมืองมีศาสนสถานของฮินดูและ สิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนา เป็นหลักฐานยืนยันถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมฮินดูและพุทธ ที่ผสมผสานกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี มีจัตุรัสปาตันและพระราชวังปาตันตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง ซึ่งล้วนได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว

6. เมืองปักตะปูร์ ... เป็นเมืองโบราณที่ขึ้นชื่อว่า เป็นอัญมณีแห่งเนปาล อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ออกไปทางตะวันออกราว 13 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 3 เมืองหลวงแห่งหุบเขา.... กาฐมาณฑุ นอกเหนือจากเมืองกาฐมาณฑุและปาตัน มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 300,000 คน ภายในเมืองมีวิหารและศาสนสถานฮินดูเก่าแก่ เป็นเมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกนะคะ
ขอร่วมไว้อาลัย... ต่อประชาชนชาวเนปาลอย่างสุดซึ่งค่ะ... ... โดยเฉพาะ สถูปโพธินาถ หรือ สถูปพุทธนาถ ในกรุงกาฐมาณฑุ ...... เป็น สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า ประดับอยู่ทั้ง 4 ทิศ... ฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่ง รู้สึก ...โศกเศร้า... เสียใจ... เสียดายต่อการสูญเสีย บ้านเรือน สูญเสีย...มรดรกโลก...เสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บผู้คนในประเทศเนปาล ค่ะ ....ได้ฟังเพลง safe & Sound feat. ... แล้วยิ่งโศกเศร้ามากๆๆ ค่ะ.... ร่วมกันทำบุญนะคะ ... ไม่ว่าจะเป็นของใช้ หรือ เงิน จะ มากหรือน้อย แต่ถ้าช่วยกันจำนวนมากๆๆ ก็จะมีพลังมากๆ ได้ค่ะ


ขอบคุณค่ะ

1 พ.ค. 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ร่วมไว้อาลัย...ประชาชนชาวเนปาล ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความไว้อาลัยด้วยคนครับ

ร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียของชาวเนปาลด้วยค่ะ ขออย่าให้เกิดขึ้นกับบ้านเราเมืองเราเลย

เขียนเมื่อ 

หลังจากนี้ต้องใช้เวลาเก็บกวาดฟื้นฟูอีกนาน ขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียและส่งกำลังใจให้เนปาล อย่าได้มีโศกนาฏกรรมใด ๆอีกเลย

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเสียใจ...และร่วมไว้อาลัยในความสูญเสีย...ของชาวเนปาลค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมไว้อาลัยด้วยครับ

นับเป็นภัยพิบัติที่น่าสงสารและเห็นใจอย่างยิ่งค่ะ...ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ