วิชาพัฒนานิสิต (๑๒) : อีกหนึ่งเสียงจากนิสิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอให้นิสิตและท่านอาจารย์ .... มีความสุขมากๆๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบใจนิสิตได้พัฒนาการทำงาน ได้พัฒนาจิตใจ

และได้เรียนรู้เรื่องของท้องถิ่นด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นผลลัพธ์ชัดเจน ผลลัพธ์จากการสัมผัสของจริง สถานการณ์จริง และประสบการณ์จริง .... ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ในการปลูกฝังอัตลักษณ์ให้กับนิสิต