บันทึกความทรงจำ (๙): คณะกรรมการ


ปัจจุบันในหน่วยราชการแทบจะทุกหน่วยงาน จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นจำนวนมาก เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่สำคัญ ๆ ขององค์กร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และนโยบายของหน่วยงาน

ผู้เขียนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหลายคณะ บางคณะเป็นมาเป็นเวลานานกว่า ๓ ปีแล้ว แต่ภารกิจของคณะกรรมการดังกล่าวยังไม่สำเร็จ

บางคณะประธานคณะกรรมการได้โยกย้ายไปหลายคนแล้ว บางคณะมีกรรมการบางท่านเสียชีวิตไปแล้วก็มี ทำให้การประชุมแต่ละครั้ง บางทีต้องเอาเรื่องเดิมมาอ่านใหม่ เพราะจำเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมาไม่ได้

การที่ตั้งคณะกรรการมาก ๆ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเป็นไปด้วยความล้าช้า ไม่ทันการณ์ บางคณะยังมีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอีก ต้องผ่านหลายขั้นตอน บางคณะพูดเรื่องเดียว ๆ ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ ทำให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ต้องล้าช้าออกไปอีก...สิ่งที่สำคัญที่สุด การประชุมคณะกรรมการของบางคณะ เมื่อมีมติออกมาแล้ว ผลปรากฎว่า ไม่มีการนำมติดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลแต่อย่างใด...

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนักงานในส่วนกลางและสำนักงานอัยการ/สำนักงานคดีในต่างจังหวัด ประธานที่ประชุมได้พูดเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ไว้น่าฟังว่า...การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ก็เพื่อหาผู้รับผิดชอบในการภารกิจดังกล่าว กรณีภารกิจนั่่นไม่มีเจ้าภาพหลัก หรือ มีเจ้าภาพหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว แต่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกับไม่มีตัวชี้วัดว่างานจะทำเสร็จเมื่อใด บางคณะแต่งตั้งมาเป็นเวลานานหลายปี แล้ว แต่ภารกิจดังกล่าวยังไม่สำเร็จ ...จึงให้คณะทำงานไปกำหนดตวชี้วัดขึ้นมา เพื่อเป็นตัวชี้วัดของคณะกรรมการต่าง ๆ ...

ฝ่าายที่ปรึกษาได้หารือว่า...ตามปกติแล้วการกำหนดตัวชี้วัด เราจะต้องวัดประเมินผลที่ตัวบุคคล หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การที่จะวัดคณะกรรมการต่าง ๆ จะทำไม่ได้ เพราะคณะกรรมการทำงานในรูปคณะกรรมการ ไม่มีผู้ทีจะาลงนามรับรองตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ....

ผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องเชิญหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการมาหารือ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว โดยคณะทำงานเห็นว่า...ควรจำกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของคณะกรรมการ...จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ...

การมีคณะกรรมการเป็นสิ่งที่ดี แต่จะให้ดีที่สุด.... ต้องนำสิ่งที่คณะกรรมการมีมติแล้วนำไปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อองค์กร และประชาชนถึงจะคุ้มค่า...


คำสำคัญ (Tags): #คณะกรรมกา
หมายเลขบันทึก: 589622เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2015 03:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2015 03:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี