กิจกรรมครูภาษาอังกฤษโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม (1)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุพาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากท่าน รศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเชิญมาให้ช่วยจัดกิจกรรมกับครูโรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม

2. โรงเรียนบ้านดอนซาก

3. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง

4. โรงเรียนหนองจิก

5. โรงเรียนอ้อกระทุง

6. โรงเรียนห้วยผักชี

โรงเรียนเหล่านี้อยู่ในงานวิจัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นทุนวิจัยของ รศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)


วันนี้คาดว่าจะมีคุณครูจำนวน 26 ท่านมาร่วมกิจกรรม ในการทำกิจกรรมนั้นครูมีกิจกรรมหลายวัน แต่วันนี้ผู้เขียนมาร่วมจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้ ขอเอาหนังสือมาฝากคุณครูที่นี่ก่อนหนังสือ คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/khajitfoythong/profile


ผู้เขียนเตรียมกิจกรรมการอบรมครูดังตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับ


Schedule: April 29, 2015.

Time

Activities

08.30-09.00

-Opening Ceremony

-ASEAN Game

-Blind words

-bl blend sound

-Game for bl blend sound

09.00-10.30

-Find someone who

-Rearrange reading

10.30-10.45

Morning break

10.45-12.00

- Running Dictation/

Capitalization

- Design Lesson Plan

12.00-13.00

Lunch Time

13.00-14.30

Presentation

14.30-16.30

Evaluation/Discussion about Learning and teaching.

16.30

Back home

เมื่อทำกิจกรรมแล้วจะมาเขียนเพิ่มเติม ขอบคุณมากครับที่ติดตามอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

หนังสือดีมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

หนังสือดีสุดๆครับ

เขียนเมื่อ 

หนังสือของอาจารย์เป็นผลงานที่น่าภูมิใจมาก ทำอย่างไรจะให้ครูภาษาอังกฤษทุุกคนได้มีเป็นคู่มือ เยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

ครูอร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูต้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

อาจารย์GD

ครูดีมีหัวใจเพื่อศิษย์...สำคัญมากๆค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ใช่ครับครูดีๆจะทำเผื่อลูกศิษย์เสมอๆครับ

น่าสนุกมากเลยนะครับอาจารย์

ชอบชื่อโรงเรียนนี้จังครับ

โรงเรียนห้วยผักชี

..

มีความสุขในสิ่งที่อาจารย์ทำนะครับ

อยากได้หนังสือเล่มนี้จังครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่อโรงเรียนน่ารักนะครับ

คุณแสงสามารถ download หนังสือเล่มนี้ได้เลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

I had a look at the ebook and flipped through a few pages. I spotted a song (Hello on page 33) that read odd (not quite right):

[comments in [] after each line]
Hello my friend, what do you say? [OK]
I want to have a beautiful day. [OK]
So clap your hand and moving go down. [can't clap with 1 hand; and 'moving go down' is not English]
Give me your hand and turn around. [OK, for someone who knows how to dance with a hand held up.]

I would consider 'editing' (rewording) to make 'good English examples' for students to remember (not bad English to remember).

I think http://www.educationoasis.com/curriculum/Music_Mov... or thereabout have some good examples eg.

Put your hands way up,
Put your hands way out,
Put your hands way down,
And give a clap, clap, clap.
Put your right foot out and in,
Put your left foot out and in,

(Sit down on the floor,)
Now put both your feet out,
And kick, kick, kick.

เขียนเมื่อ 

ขยันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ...