วิกฤตเศรษฐกิจ​

Taeearn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันการลงทุน การค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก ดังนั้นระบบการค้า การเงินการคลังและการลงทุนทางด้านต่างๆของแต่ละประเทศจะเชื่อมโยงถึงกันและเมื่อเกิดผลกระทบก็จะทำให้ได้รับผลกระทบลุกลามแพร่กระจายได้กว้างขวางถึงกันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอำนาจเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินขาดสภาพคล่อง สถาบันการเงินบางแห่งล้มละลาย ปิดกิจการจะส่งผลกระทบกับการดำเนินการทางธุรกิจ อุตสาหกรรมอื่นๆที่เชื่อมโยงกันต้องหยุดชะงักหรือขาดทุน เกิดการว่างงาน เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะถดถอยส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งในตลาดการค้า ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก
2. การค้าระหว่างประเทศลดลงทั่วโลก
3. สถาบันการเงินทั่วโลกสั่นคลอน
4. ตลาดหุ้นทั่วโลกตกลงอย่างรุนแรง

จากข้อมูลข้างต้น คิดว่า ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอีกซึ่งก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน แลัววิกฤตก็คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้น เพราะระบบเศรษฐกินทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ มีการก้าวหน้าขึ้นอีก ทั้งระบบการค้า การเงิน การลงทุน ถ้าเกิดในประเทศหนึ่งก็จะกระทบไปอีกหลายๆประเทศก็น่าจะมีปัญหากันไปทั้งหมด ซึ่งสาเหตุของวิกฤตในอนาคตก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมาย


ที่มา: http://www.stou.ac.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FNความเห็น (0)