วิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่?????

ในส่วนตัวคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีทิศทางขยายตัวมากขึ้นมาจากแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ตัวคือ

ในด้านเศรษฐกิจของอเมริกาที่มีแนวโน้มขยายตัวจากอัตราการจ้างงานที่มากขึ้นอีกทั้งอเมริกายังมีมาตราการ QE อัดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้อเมริกามีปริมาณเงินในระบบมากขึ้น ประชาชนมีการใช้จ่ายที่มากขึ้น

ในด้านเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นที่มีการใช้มาตราการQE มากระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน

และสำหรับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวที่ 3 คือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย กลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน จะขยายตัวแต่อาจจะชะลอตัวลงบ้างเพราะประเทศจีนยังคงเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและปฎิรูปเศรษฐกิจ

จากที่กล่าวไปข้างต้นเห้นได้ว่าเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัว แตกต่างกันและแนวทางนโยบายก็แตกต่างกันมากขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจการเงินโลกปีนี้มีแนวโน้มที่กำลังค่อยๆเป็นค่อยๆไป ในทางที่ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน starchความเห็น (0)