วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่เพราะจึงคิดเช่นนั้น

วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิม เพราะ จากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาบไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ เพราะต่างฝ่ายต่างหวังผลประโยชน์ทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้หรืออีกอย่างคือ รัฐยังไม่มีการวางแผนป้องกันสถานการณ์ต่างๆในอนาคตเพื่อคอยรับมือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นอาจจะทำให้รัฐไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เท่าที่ควรอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ซ้ำรอยจากในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นได้


(แหล่งที่มา : ความคิดเห็นส่วนตัว)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาความรู้ความเห็น (0)