มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต


วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ดร. พัฒนาช พัฒนศรี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Case Western Reserve University (CWRU) อันมีชื่อเสียงแห่งสหรัฐอเมริกา และผู้สนใจ เพื่อแนะนำบริการใหม่ของ CWRU ที่เรียกชื่อว่า Think(box)

ผมโชคดีจริงๆ ที่ ดร. พัฒนาช นึกถึงและเชิญไปร่วมด้วย ทำให้ผมได้รู้จัก FabCafe, FabLab, และหลักการเรียนรู้โดยใช้ MakerSpace ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

เป็นครั้งแรก ที่ผมได้รู้จักกิจกรรมเหล่านี้ และที่ต้องใจผมที่สุดคือ MakerSpace ที่อาจถือได้ว่าเป็นชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้ง FabLab, MakerSpace, และ Think(Lab) เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการปฏิบัติ เป็น Creativity-Based Learning Space ที่น่าสนใจยิ่ง

เสริมด้วย FabLab ที่นักศึกษา (และผู้มีวิญญาณสร้างสรรค์) นำเอา digital design มา "พิมพ์" ออกเป็น แบบสามมิติ เพื่อพิสูจน์ว่าการออกแบบของตนให้ผลอย่างไร เดี๋ยวนี้เครื่องพิมพ์สามมิติราคาลดลงจาก หลายล้าน เป็นหลายหมื่น (บาท) เท่านั้น ผมเอารูปเครื่องพิมพ์สามมิติมาให้ดู

โปรดอ่านเอกสาร MakerSpace ที่ผมคิดว่า เราต้องเอาปรัชญา และเป้าหมายมาใช้ในการศึกษา คือต้องปลูกฝังความเป็นนักทำของ นักสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นนักเสพอย่างในปัจจุบัน นักศึกษาที่มีวิญญาณนักสร้างดีเด่น มีที่เรียนที่ตรงความถนัด มีทุนและระบบสนับสนุน แบบ MakerSpace และ Think(box)
ด้านหน้าของ Fab Cafe สถานที่ประชุม


ดร. พัชนาฒ พัฒนศรี กล่าวแนะนำการประชุม


ส่วนหนึ่งของผู้เข้าฟัง


พื้นที่ของคนสร้างสรรค์


3-D printer และตัวอย่างสิ่งที่ print


วิจารณ์ พานิช

๑๖ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)