ครูนเรศ เหมนาไลย <๙> : เป็น 1 ใน 164 ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ "ครูขวัญศิษย์"

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นไปตามคาด ครูนเรศ เหมนาลัย ไดัรับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระทานรางวัลฯในระดับครูขวัญศิษย์

(๑ เมษายน ๒๕๕๘)
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูดาเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจาปี 2558

บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ "ครูขวัญศิษย์" จานวนทั้งสิ้น 164 คน (ลำดับทีี 3 กรุงเทพมหานคร) ดังนี้ Link (หรือดูใน PDF flie ที่แนบ ครูขวัญศิษย์.pdf และ ครูขวัญศิษย์2.pdf)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ได้มีประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 2558 ดังนี้ (ตามลิงค์)


เขียนเมื่อ 
  • ครูนเรศ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา "ครูยิ่งคุณ" ครับ
  • รร.สังกัด กทม.ผ่าน ๒ ท่าน..
  • กำแพงเพชร ผ่าน 100 เปอร์เซนต์
  • ภาคใต้ปัตตานี ผ่าน 1 ท่าน