รายการทีวี "วันนี้ประเทศไทย What happened Thailand" จัดโดย องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

หยุดโกงชาติ ร่วมต้านคอรัปชั่น กับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ขอเชิญทุกท่านชมรายการ

TV วันนี้ประเทศไทย

ช่องดาวเทียมสุวรรณภูมิ และ วิทยุ FM 92.25 MHz.

ทุกวันอังคาร 22.00-23.00 น. และรีรันในวันอาทิตย์ 20.00-21.00 น.

จัดโดย นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ผู้ดำเนินรายการ

และนายโรจนศักดิ แสงธศิริวิไล เลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ผู้ร่วมดำเนินรายการ

เรานำเสนอ ปัญหาคอรับชั่น ปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน

โดยการนำเสนอ ยึดหลัก ความเป็นจริง และสร้างความรักและสามัคคี ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม


ที่ผ่านมา องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมได้ จัดรายการ ทีวีตั้งแต่

พ.ศ.๒๕๕๖ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้ทำรายการทีวีดาวเทียม ชื่อ "หยุดโกงชาติร่วมต้าน คอรัปชั้น"

และเมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคมพ.ศ.๒๕๕๗ องค์กรฯ ได้สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จึงได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น "ครบเครื่องเรื่องชาวบ้าน"

และเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เราได้เปลี่ยนรายการให้ทันยุค AEC เป็น "วันนี้ประเทศไทย What happened Thailand"


ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com โดยค้นหาจากคำ "องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม"

หรือชื่อรายการ หรือชื่อ ผู้ดำเนินรายการ

หรือท่านสนใจเป็นสมาชิกหรือติดตามข่าวสาร ได้ที่ เฟสบุ๊ค/องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)