การฝึกสมาธิ สำหรับผู้ฝึกพาหุยุทธ์ ครับ..

พุทธศิลป์ และ พุทธศาสตร์ จากบรมครู...

พระพุทธรูปศิลปะล้านนา(หริภุญชัย) ยุคก่อน..

..มักแสดงอิริยาบถเป็นแบบในการฝึกในท่าครู ซึ่งใช้เป็นท่าหลักในการฝึกพาหุยุทธ์ของ นักมวย

และ นักดาบ ที่ชื่อว่า ท่าพุทธสมาธิ..

1.ท่านั่ง ที่มั่นคง..

2.วางมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือแตะกัน(เพื่อกำหนดจุดฐาน5)..

3.ยิ้มอย่างพรหม..

4..นิมิตดวงแก้ว คือ การตื่นรู้ของสภาวะจิต..

5.ปลายลิ้นกระดกขึ้นแตะเพดานบน(จุดฐาน2..)..

และ..6..หลับตา...หายใจยาวๆลึกๆ..เข้าว่า พุท..ท้องพอง..ออกว่า โธ..ท้องยุบ..

...สาธุ....ข้าฯขอกราบนมัสการบูชาคุณบุรพาจารย์สายล้านนา ด้วยจิตคารวะยิ่ง..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจการฝึกสมาธิผสมผสานมวยไทยครับ