โครงการพุทธธรรมนำปัญญา มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียน

โครงการพุทธธรรมนำปัญญา มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียน จำนวน 22 ห้องเรียน (ประมาณ 430 ห้องเรียน)

ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดชัยมงคล ต. ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย

โดยมี นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี

และ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลไทย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ และประธานฝ่ายเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัว

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มาร่วมสอน คุณธรรมจริยธรรม และการนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน

และมี นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม และผู้ดำเนินรายการ วันนี้ประเทศไทย ทางสถานี

ช่องสุวรรณภูมิ เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดกิจกรรม

งานนี้ขอชมเชย

นางสาววรินทร สุธรรมซาว รองประธานคณะกรรมการรางวัลไทย ที่ตั้งใจจัดงานนี้ ได้จนประสบความสำเร็จ และ

คุณชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ให้ความอนุเคราะห์ถวายปัจจัยแห่งสงฆ์

ถวายอาหารเพล พร้อมเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานทุกท่านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#คุณธรรม#จริยธรรม#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#ปฏิบัติธรรม#พิธีกร#ถวายเป็นพระราชกุศล#สุวรรณภูมิ#นั่งสมาธิ#สภาสตรีแห่งชาติ#วัดชัยมงคล#องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม#สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์#ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า#นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม#ครบเครื่องเรื่องชาวบ้าน#โครงการพุทธธรรมนำปัญญา#พระพุทธรูปประจำห้องเรียน#มูลนิธิเพื่อสังคมไทย#นายพินิจ หาญพาณิชย์#ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ#ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย#ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์#นายชินโชติ แสงสังข์#นางสาววรินทร สุธรรมซาว#ดาวเทียมสุวรรณภูมิ#วันนี้ประเทศไทย

หมายเลขบันทึก

589295

เขียน

24 Apr 2015 @ 15:46
()

แก้ไข

24 Apr 2015 @ 17:25
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก