บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย