บรรยายเรื่อง KPIs for Management รุ่นที่ 2


สวัสดีครับลูกศิษย์และชาว Blog ทุกท่าน

วันที่ 24 เมษายน 2558 ผมได้รับเกียรติจากบริษัท TCC Land เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง KPIs for Management รุ่นที่ 2

โดยมีหัวข้อ

- KPIs เครื่องมือสำคัญเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่โลกเปลี่ยน

- ความสำคัญของ KPIs กับการบริหารจัดการ

- ทำไม KPIs จึงไม่เวิร์ค

-กรณีศึกษาและ Workshop จากสิ่งที่เรียนรู้สู่การปรับใช้ให้เกิดผล

ณ ห้องสาทร @ 195 Lounge อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์


คำสำคัญ (Tags): #KPIs for Management รุ่นที่ 2
หมายเลขบันทึก: 589276เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2015 09:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2015 09:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

KPIs for Management รุ่นที่ 2

24 เมษายน 2558

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ณ ห้องสาทร @ 195 Lounge อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น M

อ.จีระ: HR เป็นยุทธวิธีที่ทำให้ต้องขับเคลื่อนองค์กรได้ ได้มาบรรยายให้กับ TCC Land รุ่นที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 วันเดียวไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้

KPI เป็น Alignment ของคน 2 กลุ่ม CEO ถ้าเอาจริงเรื่อง KPI ก็จบได้ง่ายขึ้น บรรยากาศในวันนั้นเป็นบรรยากาศที่ดี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำ Workshop ต้องเน้นเรื่อง 2 R's คือ Reality และ Relevance

ทำอย่างไรถึงนำความรู้ครั้งที่แล้วมาแชร์กัน การศึกษาต้องเน้น Reality เราต้องประทะกันทางปัญญา และแบ่งปันความรู้ ต้องนำประสบการณ์ที่ผมสะสมมา 40 ปี มาใช้

การทำงานวันนี้ต้องเน้นเรื่องการมีความสุขในการทำงาน และเน้นเรื่องความยั่งยืน ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และต้องทำให้มี habit ในการทำงานมากขึ้น

คุณพิชญ์ภูรี: สิ่งที่คาดหวังวันนี้ คือ ทุกคนมาจากฝ่ายที่หลากหลาย วันนี้คุยเรื่อง KPI ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดทั่วทั้งองค์กร เกิดจากประสบการณ์ วัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่อ.จีระ ถ่ายทอดจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ งาน KPI ที่ดี จะต้องประกอบด้วยงานวิจัย เพื่อมาออกแบบเป็นดัชนี Key performance ต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้อง การทำ KPI เป็นยุทธวิธี รวมด้วยยุทธศาสตร์ วัดประสิทธิภาพยาก ด้วยงานที่แตกต่างกัน

องค์ความรู้ สามารถนำมาปรับใช้เพื่อกระบวนการ KPI และสามารถมาปรับใช้ได้ตลอดชีวิต

กระบวนการตรวจสอบความรู้ที่ได้ไปจะสามารถมีความเข้าใจและต่อยอดได้หรือไม่

เรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ

อ.จีระ: ข้อดีในห้องนี้คือ หากได้วัตถุดิบหรือความรู้ช่วงเช้า และต้องมี process ซึ่งต้องมีความคิด และต้องเน้นกลับมาที่องค์กร performance ต้องไปหา TQM ซึ่งเน้นเรื่อง Tangible แลละ Intangible

การทำงานต้องเน้นความสมดุลในชีวิต ไม่ใช่บ้าคลั่งที่ Finance indicators

วันนี้ขอปลุกระดมความคิดทุกคน มีวงกลม 2 อัน วงกลมแรก คือ Employee วงกลม 2 คือ ทางเจ้าของ ถ้าทั้ง 2 วงกลมทาบกันยิ่งประสบความสำเร็จ

ดร.เกริกเกียรติ: ขอแชร์ประสบการณ์เรื่อง KPI ทำธุรกิจเรื่อง IT Consult ในหลายๆธุรกิจ

ความสำเร็จของ KPI ในทางปฏิบัติ มองว่าความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่วิธีคิดของคนในองค์กร เจ้าของธุรกิจต้องลงมาดูด้วย

เคสธุรกิจทำเครื่องสำอางใหญ่มากในไทย มี R&D CEO ลงมาดูทุกครั้ง process ทุกอย่างพนักงานต้องลงมาดูด้วยทุกครั้ง

Intangible เป็นกระบวนการความรู้ process ความสำเร็จที่แม้จริงมักจะมองเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติการ ค่าตอบแทน รางวัล ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้

วิธีคิดในการทำ และความสำเร็จ จะแชร์เรื่องราวต่อไป

อ.จีระ: อ.เกริกเกียรติมีข้อคิดเห็นเรื่อง Financial KPI จริงๆไม่ใช่เรื่องสำคัญ การบริหารจัดการ หรือกลยุทธ์จะต้องสำเร็จก่อนที่จะหาเงิน

หาก HR พลาดเรื่องสิ่งเหล่านี้จะเสียเวลา อยากเห็นทุกคนต่อเนื่องในการทำเรื่อง Human capital management จริงๆ ถ้าเน้นเรื่องการเงินก็ไม่สำเร็จ ไม่รอด ต้องมีปัญหาอย่างมาก

อ.จีระ: พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา : คน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร

KPI ต้องเน้นเรื่อง Intangible จะดึงความเป็นเลิศของมนุษย์ออกมา

Albert Einstein: ทุกอย่างไม่สามารถนับได้ เน้นเรื่อง Intangible

แนวคิดและทฤษฎีสำคัญเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่โลกเปลี่ยน ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ทฤษฎี 4L'S

•Learning Methodology มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี

•Learning Environment มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี

•Learning Opportunities สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ร่วมกัน คนไทยมีศักยภาพเรื่องนี้มาก เรื่องประทะทางปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

•Learning Communities เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทฤษฎี 2R's

Reality มองความจริง

Relevanceตรงประเด็น

ทฤษฎี 3V's

Value Added สร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม

Value Creation สร้างคุณค่า/มูลค่าใหม่

Value Diversity สร้างคุณค่า/มูลค่าจากการ บริหารความหลากหลาย

ข้อสังเกตุ

1)มีเวลาแค่ 1 วัน คงจะเน้นไปที่ภาพใหญ่ ความสำคัญของ KPIs จุดอ่อนและ จุดแข็งขององค์กร TCC Land และหารือกันว่าจะมียุทธวิธีอย่างไรในองค์กรของเราที่จะปรับปรุงให้ทุกฝ่ายมีความพอใจ

2) กระตุ้นให้ทุกๆ คนที่มาวันนี้คิดและเรียนรู้ร่วมกัน แบบ "Learning how to learn"

Learning How to Learn.. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อ.จีระ: ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องนำไป Integrate กัน ต้องมีความใฝ่รู้ และหากทำเป็น Learning culture ได้จะเป็นประโยชน์มาก

3)มีผู้ร่วมกันพูด 3 คน .. ช่วงเช้าก็ช่วยให้ Share ส่วนช่วงบ่ายจะแบ่งกลุ่ม จะได้หารือกันว่าจะทำอะไรโดยเน้นวิธีการ 4 ขั้น

(1) Where are we ?

(2) Where do we want to go?

(3) How to do it?

โดยเฉพาะท่านอาจารย์เกริกเกียรติ ซึ่งเข้าไปทำ KPIs ในหลาย ๆ องค์กรก็จะช่วยทำให้ภาพชัดขึ้น ส่วนคุณจ้าก็จะช่วยฉายภาพแนวคิดของผมให้ทุกคนเข้าใจปรับใช้กับการร่วมกันวิเคราะห์เรื่อง KPIs กับเรื่องทุนมนุษย์ในองค์กรได้มากขึ้น

4)มีแนวคิดและข้อสังเกตดังต่อไปนี้

4.1) KPIs มี 3 เรื่องใหญ่

K= Key คือ ต้องเน้นหลักใหญ่ที่สำคัญในการกำหนดวัดการทำงานของพนักงาน ต้องสะท้อนองค์การว่าแก่นขององค์กรคือะไร

Performance คงจะพยายามเห็นผลการดำเนินงานหรือผลงานของแต่ละคน ซึ่งไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จ งบประมาณใช้หมด แต่คงจะหมายถึงผลงานที่มีคุณค่าและมองไปถึงศักยภาพ(Potential) ของคนในอนาคต ไม่ใช่แค่วัดผลงานในช่วงเวลาของ KPIs เช่น 1 ปี หรือ อาจจะสรุปได้ว่าเป็น..

Efficiency

Effectiveness

Potential

Indicators ก็คือ เครื่องวัด หรือความพยายามจะวัดออกมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ในโลกความเป็นจริงบางอย่างก็วัดได้ บางอย่างก็วัดไม่ได้ ต้องดูว่า Individual ต้องมี

 • -Mental
 • -Passion ในการทำงาน
 • -มี purpose
 • -มี meaning

4.2) KPIs บางตัวจึงวัดได้ แต่ในเชิงปริมาณ (Quantity) ไม่ใช่เชิงคุณภาพ (Quality) แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และต้องดูแลและปรับปรุงโดยเน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น วันนี้เชิญคนจากข้างนอกมาแลกเปลี่ยนมุมมองและให้พนักงานมีส่วนร่วม มี Feedback และช่วยให้เป้าหมายของพนักงานกับ HR และ CEO ไปในทิศทางเดียวกัน

5) ผมคิดว่ามีบทเรียนขององค์กรหลายแห่ง คือ ใช้ KPIs มากเกินไป จนทำให้คนในองค์กรไม่เกิดแรงจูงใจในการทำงาน หรือทำให้เกิดความท้อใจ (Disincentives) โดยเฉพาะคนที่เก่ง มีศักยภาพสูง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความเป็นอิสระ หรือ Autonomy และเครื่องวัดที่แตกต่างไม่ใช่ Uniform คือ เหมือนกันหมด หรือ KPIsไปบังคับให้เอาเข้าซองแบบ Uniformity มากเกินไปทำให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มทีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรตามแนวทาง 3 V ของผม

หากบริหารจัดการให้คนที่มีความหลากหลาย จะทำให้ความเป็นเลิศมากขึ้น ถ้าเจ้าของดูแต่เรื่องการเงิน ควบคุมมากเกินไป บางครั้งก็อันตราย

โดยเฉพาะ Value creation กับ Value diversity ซึ่งต้องขับเคลื่อนโดย Talent ขององค์กรแต่ Talent ก็ต้องทำงานร่วมกันทุกกลุ่มในองค์กร ซึ่งผมจะพูดเรื่อง Talent ในคราวต่อไป

How google work เป็นหนังสือที่แนะนำให้อ่าน

6) TCC Land ต้อง Balance เรื่องคนกับ KPIs อย่างสมดุล

บางคนเก่งเป็น Talent แต่ KPIs แบบไหนจึงจะเหมาะสม และทำให้เกิดความพึงพอใจ

บางคนทำงานแบบเสมียน ขยัน แต่ไม่สร้างสรรค์ KPIs จึงจำเป็นกับบุคลากรบางประเภทที่เป็นการกระตุ้นให้คนเหล่านั้นทำงาน

ตัวอย่างในมหาวิทยาลัยจบ Ph.D. มาต้องทำวิจัย 2 เรื่องต่อปี แต่คนเก่งเขาทำ 5 เรื่องโดยไม่ต้องมี KPIs

7) KPIs คล้ายๆ กับการเก็บเกี่ยว คือ ถ้ามีศักยภาพจะต้องสร้างแรงจูงใจ ( Motivate) หรือ Incentive + Empowering อย่างไร

จึงจะต้องเน้นไปที่ Intangible มากหน่อย เช่น แนวคิดของผมเรื่อง HRDS ซึ่งหา KPIs มารับได้ยากมาก..แต่จำเป็นมาก

ทฤษฎี HRDS

Happiness

Respect

Dignity

Sustainability

สุดท้าย ผมคิดว่า KPIs เป็นแค่ Statistics ต้องมองเป็นยุทธศาสตร์ของทุนมนุษย์เพื่อตอบสนอง Vision - Mission ของ TCC Land

ต้องมองจาก CEO Needs แต่ละเรื่อง และที่วัดต้องมองจากทุนมนุษย์ที่หลากหลาย แล้วจึงจะกำหนดโดยเน้นเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องในองค์กรเพราะการทำงานให้ประสบความสำเร็จใน TCC Land เป็นหัวใจ บางครั้งมี KPIs อย่างเดียวไม่พอต้องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วย

เส้นทางการพัฒนาคนต้องใช้เวลา พัฒนาคนเป็น Non-financial KPI หากเราเน้นการทำงานที่เป็นทีม เน้นเรื่องความสุข พัฒนาคน ปลูกฝัง เก็บเกี่ยว จึงจะทำให้สำเร็จ

เรื่องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ต้องอาศัยปรัชญาและความเชื่อ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง

แต่ผมและทีมงานชอบงานที่ท้าทาย เมื่อมีโอกาสก็จะขอให้กิจกรรมการเรียนรู้เล็กๆ วันนี้ช่วยปรับงานท่านให้ก้าวไปข้างหน้าและก้าวไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมั่นคง โดยมองคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่มองเงิน สำคัญที่สุด เพราะ Assets เหล่านี้มูลค่าไม่มากถ้าคนไม่บริหารจัดการให้ได้ผล

KPIs จึงเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง

(1)ปัจจัยท้าทายขององค์กรที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง มีอะไรบ้าง?

(2)ยุทธวิธีที่จะไปสู่การจัดการกับความท้าทายให้ประสบความสำเร็จ คือ อะไร?

(3)การนำเอา KPIs มาใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการ และผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร?

มีจุดอ่อน - จุดแข็งอย่างไร?

(4)แนวโน้มในอนาคต ถ้าจะดึงเอาความเป็นเลิศของ "คน" ในองค์กรออกมาขับเคลื่อนผลงานต่าง ๆ ขององค์กร ลองวิเคราะห์และเสนอ KPIs ที่สามารถวัดสิ่งที่มองเห็นได้ (Tangibles) กับสิ่งที่มองไม่เห็น (Intangibles)

(5)ขั้นตอนในการพัฒนา KPIs ที่เหมาะสม

 • -KPIs ที่เหมาะสมน่าจะเกิดจากความร่วมมือของคนในองค์กร จะเริ่มจากความเข้าใจเล็ก ๆ ว่าจะเริ่มจาก KPIs และหรือเฉพาะ ABU และหรือเฉพะแต่ละฝ่าย และหรือเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้เสื้อหลาย ๆ แบบ
 • -เป้าหมายหน่วยธุรกิจต้องทำ ทั้ง Top Down and Bottom Up
 • -การสื่อสารต้องให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน และพัฒนาองค์กร หรือ Motivate ได้อย่างไร
 • -การคัดกรอง KPIs เพื่อดึงตัว KPIs ที่เป็น Key จริง ๆ ในการประเมินผล
 • สุดท้าย ผมขอสรุปประเด็นหลัก ๆ เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

1.อย่างลอกเครื่องมือฝรั่ง เข้าใจ และปรับปรุง

2.การวัด Financial KPIs ง่าย แต่เป็นปลายเหตุ ต้องเน้น Non – Financial KPIs เช่น ยุทธวิธี VISION และพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

3.ต้องใช้ KPIs ให้ทุกฝ่าย WIN/WIN (พนักงาน - ฝ่าย HR - CEO/เจ้าของ)

4.ทำอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงวิธีการ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีความสุขและความสมดุลในองค์กร

5.มีการสื่อสารอย่างโปร่งใสและมีคุณภาพ

6.ในทางเศรษฐศาสตร์ การวัดในสิ่งที่วัดได้ง่ายอาจจะไม่พอ ต้องวัดในสิ่งที่วัดได้ยาก (Tangible – Intangible)

7.ระมัดระวังศักยภาพของคนที่แตกต่าง และความสามารถสูง (Talent) เพราะถ้า KPIs วัดในสิ่งที่เขาไม่พอใจ อาจจะเป็น Disincentive แต่ที่ดีก็เป็นขวัญกำลังใจที่กระตุ้นให้พนักงานมีความเป็นเลิศ

8.KPIs จะต้องเป็นเครื่องมือที่สร้างศักยภาพคน ไม่ใช่จับผิดเท่านั้น

9.KPIs เป็นเครื่องชี้ว่าจะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพอย่างไร

10.สุดท้าย KPIs เป็นเครื่องชี้ว่าจะต้องพัฒนาคนในองค์กรอย่างไรที่จ่อเนื่องและมีคุณภาพ

คุณพิชญ์ภูรี: ต้องขึ้นต้นด้วย reality ต้องมอง Vision ด้วย หากมองจากความเป็นรูปธรรม ต้องแยกจากความหลากหลายขององค์กร ต้องให้ KPI ตอบโจทย์บริษัท

ส่วนเรื่อง Relevance ต้องเลือกออกมาเป็น key เพื่อที่จะวัด ไม่ให้หลงประเด็น ซึ่งต้องมีการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่า

คุณพิชญ์ภูรี: คุณสมบัติของคนแตกต่างกัน บางครั้ง Individual KPI มาจากteam work หรือ เรียกว่า team shift

แสดงความคิดเห็น

1. เรื่องความคิดสร้างสรรค์ เพราะช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ

2. soft skill soft KPI คิดต่อได้ว่าวิธีคิดนี้จะสามารถนำมาสร้าง KPI ส่วนตัว และไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นอย่างไร

อ.จีระ: ไม่จำเป็นต้องเรียนเยอะ อยู่ที่มีการกระตุ้นต่อมความเป็นเลิศหรือไม่ ต้องค้นหาจุดอ่อนของเราคืออะไร

3. คุณภาพหรือศักยภาพของคนมีความแตกต่าง ต้องดึงศักยภาพของคนออกมาให้ได้

ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค

Laszlo bock ผู้บริหาร HR ของ Google ให้สัมภาษณ์ New York times

: คนจบสถาบันดัง เรียนสูง เกรดดี มีอีโก้มากเกินไป

คนที่สร้างผลงานและมีประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบคือทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามาก

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

KPI ที่จะนำเป็นเครื่องมือบริหาร ต้องมองที่

 • -ความท้าทายของ KPIs
 • -ทำไม อะไร และอย่างไร
 • -โครงสร้าง
 • -บทเรียนและกรณีศึกษา

ความท้าทาย

 • -ต้องตอบbusiness goal และกลยุทธ์
 • -KPIs Alignment
 • -KPIs Cascade
 • -KPIs or Pls or Is มี 2 ด้าน ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่เงิน และสิ่งที่เป็นเงิน

ทำไมต้องทำ

 • -วัดได้ จัดการได้ ขึ้นอยู่กับธุรกิจสามรถแข่งขันได้หรือไม่ ซึ่งเป้าหมายต้องชัด

คืออะไร

 • -สิ่งที่ต้องการวัดว่าสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หรือไม่
 • -TCC land ต้องตั้งคำถามว่า เป้าหมายทางธุรกิจคืออะไร
 • เช่น ผลิตเครื่องสำอาง ก็ขายสูตรให้ลูกค้าเป็นหลัก ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เป็นผู้พิทักษ์brand ให้ลูกค้า
 • เวลาขายที่ยุโรปจะขายดีมาก เพราะเป็น Window sales ถ้าไม่สามารถทำ R&D ก่อน Window sales จะมีปัญหามาก
 • ต้องมี Business model ให้ชัดก่อน
 • เป้าหมาย KPIs
 • -ความสำเร็จทางธุรกิจ
 • -แข่งขันได้หรือไม่
 • -สร้างนวัตกรรมได้หรือไม่
 • -Business value
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมี Vision mission และ Core value Business Strategy ที่ชัด
 • กระบวนการคิด เป็นสิ่งที่สำคัญ สิ่งที่ชัดคือ การกระจาย KPI ลงไปในทุกระดับอย่างมีความเชื่อมโยง
 • CEO วัดความสำเร็จ ที่margin/growth
 • ระดับmanager เป็นเรื่องการวิเคราะห์
 • ระดับ Section manager
 • มีการวัด KPI ที่แตกต่างกัน ต้องมีการ retention ลูกค้าต้องการอะไร ก็สนองตอบได้เลย ต้องคิดเรื่องความเชื่อมโยง
 • มีเคสหนึ่ง วัดที่การส่งมอบที่ตรงเวลา
 • ถ้าเราตั้งเป้าหมายข้างบนไว้ ข้างล่างก็ต้องเหมือนกัน มีลักษณะการทำงานที่ชัดเจน

แต่ละระดับจะมีการใช้ KPI ที่แตกต่างกัน

ระดับล่าง เป็น KPI ที่สะท้อนต่อธุรกิจ ต้องมีคนคอย Monitor มีการสื่อสารหรือไม่

ประเภทของ KPIs

 • -Finance
 • -Non finance สำคัญมาก
 • KPIs HR วัดอะไร วัดที่การ turn over ยังไม่ใช้ แต่ต้องคิดว่าอะไรที่ไม่ทำให้เกิดการ turn over เป็นสิ่งที่น่าคิด
 • เคสของ KPIs ต้องเข้าใจเป้าของ KPIs ให้ชัด :

ระดับของการใช้ KPIs

1. ทุกตัวต้องเชื่อมโยงกัน

2. ความสำเร็จของการทำ KPIs ต้องมองสองฝั่งคือ ฝั่งที่เป็นการเงิน และไม่เป็นการเงิน

การทำ Project อะไรสักอย่างลูกค้าต้องพอใจ Business Value ต้องดี

หัวใจสำคัญที่สุดของการทำ KPIs เป็นผลที่เกิดจากการทำอะไรมาก่อนแล้วจะได้สิ่งนั้น

เราต้อง Protect และวางแผนก่อน

ถ้าเราต้องการ Project นี้ เราต้องทำอะไรถึงได้สิ่งนั้น

กรณีศึกษาของบางองค์กร

การทำ KPIs ต้องเตรียมความพร้อม

Link กับ HR หรือไม่ มีหลายองค์กรนำไปผู้กับการให้ Reward

ธุรกิจจะเติบโตวัดที่ Revenue Increase

มีโปรเจคไหนที่ต้องทำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเป็นใครบ้าง และใครควรเป็น Coach หรือ Manager มีการให้หน่วยงานทำงานแบบ Cross function หรือ cross supply chain

ทฤษฎี 3 วงกลม

 • -Context องค์กรน่าอยู่คล่องตัว คนในองค์กรมีความสุข
 • -Competencies มีบุคลากรมีสมรรถนะ ความสามารถ
 • -Motivation ยุคต่อไปคือ inspiration และ empowerment
 • อย่าคิดว่าตำแหน่ง โบนัส สำคัญที่สุด
 • ศักยภาพของคนในองค์กร 5 เรื่องที่สำคัญในการทำงานยุคใหม่ ประกอบด้วย
 • 1. Functional Competency
 • 2. Organizational Competency
 • 3. Leadership Competency
 • 4. Entrepreneurial Competency
 • 5. Macro and Global Competency

หนังสือที่แนะนำคือเรื่อง The Alliance ของ Reid Hoffman

1. จิตวิญญาณผู้ประกอบการ

 • 2. Give ก่อน Take
 • 3. อารมณ์ขัน
 • 4. มีวินัย
 • 5. ปรับปรุงตัวเองเสมอ
 • 6. โลกทัศน์กว้าง
 • 7. อยากรู้อยากเห็น
 • 8. มีความเมตตา
 • 9. กล้าหาญ
 • 10.มีภาวะผู้นำ

Chira Hongladarom's Model

 • 1.Pain is Gain
 • 2.If there is limit, you overcome.
 • 3.ถึงไม่ได้เป็นเจ้าของก็มีพฤติกรรมคล้ายเจ้าของ
 • 4.คิด Projects ใหม่ และยากเสมอ
 • 5.Plan big and ambitious
 • 6.Try to be number 1 ในงานที่ทำ
 • 7.ยกย่องลูกน้อง
 • 8.พัฒนาลูกน้องให้เก่ง ไม่ใช่เก่งคนเดียว
 • 9.สร้าง network ตลอดเวลา
 • 10.Work skill+ Social Skill
 • 11.Failure is lesson
 • 12.บริหาร Cash flow ให้ได้ ถ้าไม่มีต้องหามา
 • 13.Down and up again
 • 14.Get things done
 • 15.Customer's focus
 • 16.Think big picture
 • 17.Creativity and Innovation
 • 18.Enjoy you work
 • 8 K's : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • Human Capital ทุนมนุษย์
 • Intellectual Capital ทุนทางปัญญา
 • Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม
 • Happiness Capital ทุนแห่งความสุข
 • Social Capital ทุนทางสังคม
 • Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน
 • Digital Capital ทุนทาง IT
 • Talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
 • 5 K's (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์
 • Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์
 • Knowledge Capital ทุนทางความรู้
 • Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม
 • Emotional Capital ทุนทางอารมณ์
 • Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม
 • Workshop
 • แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม;
 • 1)การเงิน 2) การตลาด 3) กระบวนการบริหารจัดการภายใน และ 4) Human Capital
 • วิเคราะห์

กลุ่ม 1 Human Capital

 • 1)Clear Business &Goal ขององค์กร : To be number 1 in real estate in Thailand
 • Mission
 • 1. ปรับโฉมองค์กร
 • 2. พัฒนาบุคลากร
 • 3. พัฒนาด้าน Business Partner/Network
 • 2)ปัจจัยท้าทายขององค์กรที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องใหญ่มีอะไรบ้าง?
 • การเปลี่ยนแปลง
 • -ทั้งวัฒนธรรม
 • -องค์กร
 • -ธุรกิจ
 • -เทคโนโลยี
 • 3)ยุทธวิธีของแต่ละฝ่ายที่จะไปสู่การจัดการกับความท้าทายให้ประสบความสำเร็จ คือ อะไร?
 • HRD-TCC Model
 • Recruit/Training
 • Retain: Maintain: entertain
 • 4)การนำเอา KPIs มาใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการ และผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร? มีจุดอ่อน - จุดแข็งอย่างไร? จะลดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งใน TTC Land อย่างไร?
 • Successor team
 • จุดอ่อน ต้องเพิ่มสิ่งที่เป็นจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นการอบรม
 • จุดแข็ง ต้องเสริม
 • 5)ออกแบบ KPIs ต้นน้ำ และ KPIs ที่เป็นปลายน้ำ ที่เป็นที่เหมาะสมของแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น Tangibles - Intangibles เพื่อเป็นตัวชี้วัด 4 ด้านที่สำคัญ (สำหรับผู้บริหาร)
 • •Growth
 • •Customer
 • •Process
 • •Learning

ทั้งหมดนี้ต้องทำการวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม

 • 6)วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองปลายน้ำ มี..ปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution
 • ท่านคิดว่า TTC Land ควรจะนำ 8K's 5K's ทฤษฎี 3 วงกลม และ HRDS มาใช้ในการ
 • พัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อไปสู่ KPIs ที่เหมาะสม
 • ต้องปลูกฝังความเป็น entrepreneurship ให้พนักงานเข้าใจว่าการทำให้ถึงเป้าหมาย สิ่งที่เป็นรางวัลก็มีเหมือนกัน พนักงานก็จะรู้สึกดี

กลุ่ม 2 การตลาด

วิเคราะห์

1) Clear Business บริการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย

Goal ขององค์กร เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยและความสะอาด

2) ปัจจัยท้าทายขององค์กรที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องใหญ่มีอะไรบ้าง?

- ความรู้ ความสามารถของพนักงาน

- ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

- การแข่งขันเรื่องผลตอบแทนและความก้าวหน้าในอาชีพ

3) ยุทธวิธีของแต่ละฝ่ายที่จะไปสู่การจัดการกับความท้าทายให้ประสบความสำเร็จ คือ อะไร?

- นำเสนอ concept การให้บริการใหม่ๆ มา approach ลูกค้า

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับคุณสมบัติและรูปลักษณ์ของพนักงานที่หลากหลาย

4) การนำเอา KPIs มาใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการ และผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร? มีจุดอ่อน - จุดแข็งอย่างไร? จะลดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งใน TTC Land อย่างไร?

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

พนักงานทราบเป้าหมายและเดินไปในทิศทางเดียวกัน

5) ออกแบบ KPIs ต้นน้ำ และ KPIs ที่เป็นปลายน้ำ ที่เป็นที่เหมาะสมของแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น Tangibles - Intangibles เพื่อเป็นตัวชี้วัด 4 ด้านที่สำคัญ (สำหรับผู้บริหาร)

6) วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองปลายน้ำ มี..ปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution

ท่านคิดว่า TTC Land ควรจะนำ 8K's 5K's ทฤษฎี 3 วงกลม และ HRDS มาใช้ในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อไปสู่ KPIs ที่เหมาะสม

กำหนด Competency รายตำแหน่งงาน

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้อง Competency รายตำแหน่งงาน

ใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติรวมถึงทฤษฎี HRDS

กลุ่ม 3 กระบวนการบริหารจัดการภายใน

วิเคราะห์

1) Clear Business &Goal ขององค์กร : ต้องการเป็นบริษัทพัฒนาและบริหารธุรกิจอสังหาระดับโลก

2) ปัจจัยท้าทายขององค์กรที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องใหญ่มีอะไรบ้าง?

- โครงสร้างองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

- ความซับซ้อนในการตัดสินใจ

- ความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่ตรงกับสายงานที่ทำ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

3) ยุทธวิธีของแต่ละฝ่ายที่จะไปสู่การจัดการกับความท้าทายให้ประสบความสำเร็จ คือ อะไร?

- โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย

- การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

- JD ต้องชัดเจน การประเมินต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับโครงสร้าง

4) การนำเอา KPIs มาใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการ และผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร? มีจุดอ่อน - จุดแข็งอย่างไร? จะลดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งใน TTC Land อย่างไร?

จุดแข็ง

- เป้าหมายที่วัดผลได้ชัดเจน

-การตัดสินใจ

การแก้ไข

- การสื่อสารที่มากขึ้น

- Balance กับ Happy to work

- หาเครื่องมือที่ใช้วัด Non Finance และลงมือปฏิบัติจริง

5) ออกแบบ KPIs ต้นน้ำ และ KPIs ที่เป็นปลายน้ำ ที่เป็นที่เหมาะสมของแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น Tangibles - Intangibles เพื่อเป็นตัวชี้วัด 4 ด้านที่สำคัญ (สำหรับผู้บริหาร)

• Growth tangible คือ turnover intangible คือ ความพึงพอใจ

• Process intangible คือ ระยะเวลาอนุมัติงาน intangible คือ ความน่าเชื่อถือ

• Learning intangible คือ Career ของพนักงาน intangible คือ royalty ของพนักงาน

6) วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองปลายน้ำ มี..ปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution

ท่านคิดว่า TTC Land ควรจะนำ 8K's 5K's ทฤษฎี 3 วงกลม และ HRDS มาใช้ในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อไปสู่ KPIs ที่เหมาะสม

Happiness Cap. จัด outing party

Talent Cap. Training Development

Cultural Cap. Open mind Brain storm

3วงกลม

- ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน

- พนักงานมีความสามารถและคุณภาพ

- พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน

กลุ่ม 4 การเงิน

วิเคราะห์

1) Clear Business &Goal ขององค์กร

2) ปัจจัยท้าทายขององค์กรที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องใหญ่มีอะไรบ้าง?

ภาษีใหม่ ต้องใช้เงิน 1 แสนล้านใน 5 ปี

3) ยุทธวิธีของแต่ละฝ่ายที่จะไปสู่การจัดการกับความท้าทายให้ประสบความสำเร็จ คือ อะไร?

หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

กระตุ้นให้แต่ละโครงการทำกำไรมากขึ้น

เร่งศึกษาตัว financial ตัวใหม่

4) การนำเอา KPIs มาใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการ และผลประกอบการดีขึ้นอย่างไร? มีจุดอ่อน - จุดแข็งอย่างไร? จะลดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งใน TTC Land อย่างไร?

จุดแข็ง

กำไรจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนงานรองรับได้อย่างมีเป้าหมายสู่เป้าหมายเดียวกัน

จุดอ่อน

KPIs จะมีแรงกดดันสู่ทุกหน่วยงานในเป้าหมายการเงิน

การแก้ไข

- ต้องทำและกำหนด KPIs ร่วมกันทุกหน่วยงาน

5) ออกแบบ KPIs ต้นน้ำ และ KPIs ที่เป็นปลายน้ำ ที่เป็นที่เหมาะสมของแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น Tangibles - Intangibles เพื่อเป็นตัวชี้วัด 4 ด้านที่สำคัญ (สำหรับผู้บริหาร)

• Growth ต้นน้ำ การเพิ่ม ENDA ขึ้น 1% ปลายน้ำ เพิ่มรายได้

• Customer ต้นน้ำ การเพิ่มลูกค้า ปลายน้ำ customer service

• Process ต้นน้ำ ตัดที่คนขาย 20% ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปลายน้ำ ลงพื้นที่

• Learning ต้นน้ำ ศึกษาเรื่องกฎหมายภาษีใหม่ ปลายน้ำ สนับสนุนและผลักดันให้มีการศึกษา อบรม กฎหมายใหม่

6) วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองปลายน้ำ มี..ปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution

ท่านคิดว่า TTC Land ควรจะนำ 8K's 5K's ทฤษฎี 3 วงกลม และ HRDS มาใช้ในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อไปสู่ KPIs ที่เหมาะสม

นำ 8K's

 • -ทุนทางปัญญา
 • -ทุนทางสังคม
 • -ทุนทาง IT
 • -ทุนทางจริยธรรม

5K's

 • -ทุนสร้างสรรค์
 • -ทุนนวัตกรรม
 • -ทุนความรู้

คุณพิชญ์ภูรี: แต่ละกลุ่มได้ใช้ศักยภาพในช่วงสั้นๆ การทำ KPIs ต้องสอดประสานกัน HR ก็ต้องรู้ว่าต้องเดินไปทางไหน ตรงกับกลุ่มกระบวนการภายว่าโครงสร้างต้องชัด องค์กรต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อเคลื่อนตามให้ได้ องค์กรอยู่เฉยๆไม่ได้

บางกลุ่มตอบไม่ครบ แต่เมื่อเอา 4 กลุ่มมารวมกัน ก็มองเป็นภาพกว้างครบ สามารถถมช่องว่าง ทำให้กระบวนการเคลื่อนไปได้

เรื่องคนในการหารายได้เสริม ต้องมีความสุขในการทำงาน กระบวนการภายในก็ต้องเคลื่อนตา

คุณวราพร: ทุกกลุ่มตอบโจทย์ตรงประเด็นทุกกลุ่ม กลุ่ม 1 อาจจะต้องอ่านโจทย์ และเพื่อให้มีรายละเอียดที่ลึกขึ้น

กลุ่ม 2 KPI เรื่อง Growth นอกจากเรื่อง Turn over ก็ต้องมองเรื่องอื่นด้วย

กลุ่ม 3 ตอบโจทย์ตรงประเด็น ตอบได้อย่างละเอียด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องนำเสนอยุทธศาสตร์ด้วย

กลุ่ม 4 น่าชื่นชม และวิเคราะห์ได้ดี สามารถตอบได้เป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ดี

ศ.ดร.จีระ: สามารถยกตัวอย่างได้ดีในแต่ละกลุ่ม

ต้องค้นหาตัวเองว่ามี system thinking หรือไม่ ต้องไม่คิดอย่างดาวกระจาย

ในประเทศไทยต้องให้ในองค์กรได้ Learn share and care

วันนี้อยากเห็นเรื่อง Macro ต้องยกเรื่องการตลาดที่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ใหญ่ Internal process เป็นระบบ operation ทุกชนิด

เรื่องพื้นฐานเรื่อง balance scorecard ไม่ใช่เรื่องยาก

KPI ไม่ใช่เทคนิค ไม่ใช่สถิติ

ต้องให้องค์กรทุกองค์กรใน TCC land เรียนรู้เรื่องภาษี หากทะลาย Silo ได้ ทำให้ทุกคนมีความใฝ่รู้

ต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มี 3 เรื่อง

 • -เร็ว
 • -ไม่แน่นอน
 • -ไม่สามารถทำนายได้
 • หากบริษัทนี้สามารถทายอนาคตได้ KPIs ก็สามารถทำได้ไม่ล้มเหลว
 • ทุนทางปัญญาในเมืองไทยต้องอย่าประมาท เพราะเป็น trend ของโลก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี