นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การเพิ่มขีดความสามารถทางกฎหมายให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำเคนยา

การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างศูนย์เพิ่มขีดความสามารถทางกฎหมายกับเรือนจำเคนยาในการเพิ่มขีดความสามารถทางกฎหมายให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำเคนยา สามารถช่วยให้ผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมสามารถต่อสู้ทางอรรถคดีโดยการใช้ความรู้ทางกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์จนได้รับการปล่อยตัว สามารถทวงคืนความเป็นธรรมได้ด้วยตนเอง โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์เพิ่มขีดความสามารถทางกฎหมายกับเรือนจำเคนยา ดังกล่าว จึงเป็นนวัตกรรมราชทัณฑ์ที่น่าสนใจอีกนวัตกรรมหนึ่ง..........................................


ความเห็น (0)