สำรวจสถานการณ์หมอกควัน

เนื่องจากปัญหาหมอกควันในช่วงเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ปัญหานั้นเกิดจากควันไฟในเทือกเขา

เป็นหย่อม ๆ

ใน VDO คือ วันที่ 28 กพ 2558 ช่วงเย็น

สังเกตพบควันไฟสีขาว ขึ้นเป็นหย่อม ๆ ในบริเวณภูเขา ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง


ทั้งนี้อาจมาจากการกระทำของคน หรือ ธรรมชาติ ก็เป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องช่วยกันดูแล

อากาศเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ผลิตก๊าซออกซิเจน ต้องสร้างความตระหนัก

และหยุดพฤติกรรมดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)