การประเมินผลเป็นของเทียมเท็จและอันตราย ข้อวิพากษ์จากนอม โชมสกี้

"การประเมินผลเป็นของเทียมเท็จ (artificial)ที่สมบูรณ์แบบ มันไม่สามารถวัด
และจัดอันดับความสามารถของครูในทางสอดคล้องและกลมกลืนกับการวัดความสามารถ
ในเรื่องการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพในอนาคต จากการค้นหาความคิดสร้างสรรค์และ
ความสนใจของเด็กเอง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถวัดและประเมินได้ มันเป็นการวัดผล
โดยการจัดอันดับที่ไร้ความหมายเป็นอย่างมาก และมันเป็นความอันตราย (harmful)
อย่างใหญ่หลวงในการวัดและจัดอันดับ…มันย้อนกลับไปสู่ความเป็นปัจเจกชนนิยมที่จงรักภักดี
จากการประสบความสำเร็จจาการวัดและจัดอันดับ ซึ่งไม่ใช่การกระทำที่ไม่มีคุณค่าและความสำคัญ"

Noam Chomsky โนม ชอมสกี้ นักภาษาศาสตร์ ปัญญาชนคนสำคัญของอเมริกัน

https://creativesystemsthinking.wordpress.com/2015/02/21/noam-chomsky-on-the-dangers-of-standardized-testing/บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)