ผมขอเล่าเรื่องด้วยภาพ Mobile Unit เมื่อวันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2548 ณ โรงเรียนบ้านวังหามแห ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ครับ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        วิบูลย์  วัฒนาธร