ความเห็น 4113

Mobile Unit 10/48

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ดูการเล่าเรื่องด้วยภาพของท่านดร.วิบูลย์แล้วโปรด ดูเบื้องหลังการถ่ายทำ โดยสำนวนการเขียนของ beeman ได้ที่<Link> และที่ <Link>