ภูมิใจเล็ก ๆ ในทีมงานฯ ไตรภาคีฯ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้วยแนวคิดการทำงานแบบไตรภาคีร่วมพัฒนาฯ จึงทำให้ทีมงานทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกัน อย่างเต็มกำลัง มีการปรึกษาหารือกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ยอมให้ใครตกขบวนกันเลย

          วันนี้เป็นวันที่แรกของการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาหมอนวดแผนไทย ตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ แก่คนพิการ” ที่เกาะเรียนตามที่ได้เปิดประเด็นไว้ที่บันทึก โครงการพัฒนาหมอนวดแผนไทยตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ที่ชุมชนเกาะเรียน และช่วงเช้านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (นพ.ยอร์น  จิระนคร) หัวหน้าทีมไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ในฐานะนักวิจัยหลักของโครงการนี้ด้วย ก็ได้ไปเปิดการอบรมให้แล้วตามที่ผมได้บันทึกไว้ที่ เมื่อหมอกล่าวถึง ไตรภาคีฯ ที่เกาะเรียน

          ช่วงบ่ายผมกำลังเป็นวิทยากรอยู่อีกอำเภอป่าพะยอม “เอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิฯ” ก็ได้รับการติดต่อจากทีมวิทยากรที่เกาะเรียนเรื่องการขอปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางการอบรมเล็กน้อย ในส่วนของเนื้อหาและวิทยากร โดยร้องขอหมอนวดแผนไทยจากอำเภอควนขนุนมาร่วมเป็นวิทยากรด้วย และอีกท่านหนึ่งคือแพทย์แผนปัจจุบัน ที่จะมาเติมเต็มในส่วนของการประเมินภาวะคนพิการเบื้องต้น โดยขอให้ผมได้ประสานงานในส่วนการเชิญท่านวิทยากรเหล่านั้นด้วยหากเห็นชอบว่าควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรนี้เล็กน้อยตามที่ร้องขอมา

          ซึ่งผมก็เห็นดีเห็นงามด้วย หากว่าทีมวิทยากรได้ประเมินตนเอง และรับรู้ตนเองได้ว่าจะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอย่างไรในทางที่จะเป็นประโยชน์แล้ว ก็ขอให้บอกมา รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย ผมก็จะช่วยประสานงานให้ โดยในขั้นต้นนี้จะได้ประสานไปยังแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลเขาชัยสนก่อน ว่าจะมาให้ได้หรือไม่อย่างไรครับ

          ผมเอามาบันทึกไว้ด้วยดีใจ และพึงพอใจมากในกระบวนการช่วยเหลือ สอบถาม ปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกัลยมิตร ทั้ง ๆ ที่ความรู้และทักษะในศาสตร์ของการนวดแผนไทยนั้นเรียกว่าผมไม่มีเอาเสียเลย แต่ด้วยแนวคิดการทำงานแบบไตรภาคีร่วมพัฒนาฯ จึงทำให้ทีมงานทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกัน อย่างเต็มกำลัง มีการปรึกษาหารือกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ยอมให้ใครตกขบวนกันเลย ขอชื่อชมหมอผาด (คุณปฎิพล  รัตนพันธ์) และหมอสุรินทร์ (คุณสุรินทร์  ปานเพชร) ซึ่งเป็นทีมวิทยากร ไว้ในบันทึกนี้ด้วย ศรัทธาท่านจริง ๆ ครับในแนวทางการดำเนินงานครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)