วัฒนธรรม เรื่อง จิตสำนึกวัฒนธรรม

แม้หลักการที่จะประกาศรับรองคนผิวสี ไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งแรก เป็นตัวหนังสือในกฎหมายเท่านั้น
แต่วัฒนธรรมจริง ๆ เป็นเรื่องที่อยู่ใต้สมอง เป็นจิตสำนึก จิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึก วัฒนธรรม จึงมีการ
เลือกปฏิบัติ ที่เกิดขึ้น ที่เป็นจริง นี่คืออำนาจทางวัฒนธรรม #t=54

#t=1


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)