วิกฤติสงฆ์ ศรัทธา เงินตรา การเมือง

วิกฤติสงฆ์ ศรัทธา เงินตรา การเมือง

ความเห็นของ อ. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ พระพยอม และมหาไพรวัลย์ ชมได้ ที่นี่

จะได้เรียนรู้ประเด็นความเห็นที่ประเทืองปัญญายิ่ง

วิจารณ์ พานิช

๙ เม.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)