สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๙๘) ผู้ชนะกำหนดเกมส์

"ผู้ชนะ จะต้องมองโอกาส

คือ สามารถคาดได้ไม่โฉดเขลา

ผู้ มองกว้างทางไกลไม่คาดเดา

กำหนด เราเขาเล่นเช่นต้องการ

เกมส์ ต่อสู้ดูได้ให้ฉลาด

สู้ พร้อมศาสตร์วิชามาผสาน

ด้วย ฤดีมีค่าปัญญาญาณ

จินตนาการ สานไว้มาใช้กัน"

Morning exercise 24/3/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)