จากการจัดกิจกรรม การพัฒนาโจทย์วิจัยหลายครั้ง ทำให้มีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งภาครัฐ เอกชน ฝ่ายการศึกษา นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการช่วยกันให้เกิดการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร อย่างยั่งยืนต่อไป ….ผู้เขียนเองได้รู้จักคุณบุณฑวงศ์ จากหน่วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นลูกโซ่ให้ผู้เขียนรู้จัก ประธาน และกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวานนี้ (11 พ.ย 49) ได้มีโอกาสเข้าประชุมกับคณะกรรมการบางส่วนของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการประชุมในบรรยากาศสบายๆ ทุกคนนั่งกับพื้น เป็นวงและสนทนากัน ผู้เขียนเป็นผู้ดำเนินการสนทนา มีดร.เรขา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่จะเข้ามาช่วยให้กิจกรรมของสภาเยาวชนฯเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยจดบันทึกและคอยเชื่อมโยงจับประเด็น ให้เห็นภาพของแผนงานต่อไป

ผู้เขียนเพิ่งพบกับทีมเยาวชนเป็นครั้งแรก ได้พบความน่ารักของพวกเขาซึ่งทุกคน เป็นนักศึกษาระดับมัธยม ผู้เขียนมองเห็นพลังของทุกคนที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม แต่พวกเขาขาดผู้ใหญ่ ที่จะช่วยบริหารจัดการให้ฝันของเขาเป็นจริง มีความประทับใจที่ทุกคนมีแววตาของความมุ่งมั่น อยากสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมจังหวัดกำแพงเพชร พวกเขาอยากใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน ทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ และที่น่าประทับใจ เด็กๆบอกว่า ผลการประชุมที่จะดำเนินต่อไปเขาต้องไปปรึกษาเพื่อนๆบางส่วนที่ไม่ได้เข้าประชุมวันนี้ …..ท้ายสุดของการสนทนา ได้ถามเยวชนว่า
" จากการนั่งคุยกันวันนี้ได้อะไรบ้าง “

เยาวชน " ได้แนวทางการทำงานแบบมีหลักยึด ‘’

“ ได้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง "

“ ได้อะไรเยอะมากในการประชุม ได้ความรู้เพิ่มขึ้น "

" ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไข และมาปรับใช้ในการทำงาน "

                     ฯลฯ

ผู้เขียนยังไม่ทราบรายละเอียดที่มาที่ไป ของสภาเด็กและเยาวชนเท่าไดนัก …แต่มองเห็นบทบาทของตนเองที่จะเข้าไปช่วยสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริง เป็นที่พึ่งให้พวกเขาสบายใจ เขาไม่โดดเดี่ยว เขามีผู้ใหญ่ที่เข้าใจ จิต วิญญาณ ความต้องการ และธรรมชาติ ของพวกเขา จับมือเดินไปด้วยกัน …เขียนเรื่องนี้แล้วคิดถึง อาจารย์ จตุพร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะอาจารย์เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ที่อ.ปาย คิดจะช่วยพวกเขาเช่นกัน ….อาจจะได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันข้างหน้านะคะ …