UKM-8 : ประสบการณ์ KM ของ ม.ขอนแก่น


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 10
ผู้เล่า : จิตเจริญ ไชยาคำ
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : ประสบการณ์ KM ของ ม.ขอนแก่น

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         UKM เทคนิคการทำ UKM โดยเชิญอธิการบดีไปเปิดโครงการ และอธิการบดีเข้าใจว่า KM ต้องอยู่ในงานประจำ จึงสนับสนุน

         หากท่านอธิการบดีได้เข้าใจ จะได้รับการสนับสนุน จึงทำให้การทำ KM ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

         อีกเทคนิคหนึ่งคือ การรับเป็นเจ้าภาพ KM หากผู้บริหารไม่เห็นด้วยก็จะไม่สำเร็จ

         การทำ KM ส่วนใหญ่บุคลากรสายปฏิบัติจะเป็นผู้ขับเคลื่อน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         กลยุทธ์ในการโน้มน้าวผู้บริหารเข้าร่วม  

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#จิตเจริญ#ไชยาคำ

หมายเลขบันทึก: 58847, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)