ข่าวการศึกษา2 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น-นันทพร กับ กลางเดือน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้ ทักษะ ที่กลุ่มชนในท้องถิ่นหนึ่งๆ ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา ยาวนานในประวัติศาสตร์

ชื่อเรื่อง มาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง ข่าวสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

ข้อความ

ในอนุสัญญานานาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้เรียกร้องให้ประเทศภาคี “เคารพ อนุรักษ์และคง ไว้ซึ่งทักษะ นวัตกรรม และวิถีการปฏิบัติฝึกฝนของชนกลุ่มน้อ และชุมชนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดวีถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งสัมพันธ์กับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายแห่งชีวภาพอย่างยั่งยืน

               

ชื่อผู้บันทึก   นางสาวนันทพร  ศรีแสง    วันที่ 12 พฤษจิกายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันทพร ศรีแสง

คำสำคัญ (Tags)#กับ#กลางเดือน#นันทพร

หมายเลขบันทึก: 58845, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:43 (), แก้ไข: 04 Apr 2012 @ 16:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

รู้สึกรักชาติมากขึ้น ทำให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาของชาติ

เมื่อเรามีความรักในของๆเราเองที่มีและไม่รู้สึกอายที่ชาติของเรามีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเป็นแบบนี้เราจะไม่รู้สึกอายใครและสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติได้อย่างมากมายและอย่างภูมิใจ

เขียนเมื่อ 
และมีความสุขกับชีวิตได้ตลอดชีวิต
เขียนเมื่อ 
ในบางโรงเรียน ก็มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสอนนะ