UKM-8 : การประชุมกลุ่มเพื่อความสำเร็จ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 6
ผู้เล่า :จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การประชุมกลุ่มเพื่อความสำเร็จ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการทำวิจัย อาจารย์จึงนัดให้มาคุยและชี้แจงวิธีแก้ไขปัญหา โดยการ ลปรร. กับนิสิต ให้นิสิต ลปรร. ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ข้อมูลและวิธีแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นยังเสนอให้ อาจารย์ที่ไปต่างประเทศกลับมาเล่าประสบการณ์และความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นฟัง โดยจัดให้ประชุมให้ และประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าฟัง และ/หรือ จัดโครงการอื่นๆ ก็มาเล่า ลปรร. และ เล่าประสบการณ์

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ภาวะผู้นำ   
         2. ความต่อเนื่อง   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#จักร์กริช#หิรัญเพชรรัตน์

หมายเลขบันทึก: 58842, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:36 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)