• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

UKM-8 : น้องใหม่ KM


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 5
ผู้เล่า : จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง : น้องใหม่ KM

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มาเข้าร่วมการเสวนาเครือข่าย ด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากมา ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ KM ตอนแรกคิดว่าเป็นการนำความรู้ของเรามาให้คนอื่น แต่ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างคุณอำนวย” และจนถึงเวลานี้ ทำให้รู้ว่า KM เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงๆ ประกอบการเป็นอาจารย์สายจิตวิทยา ซึ่งมีทฤษฎี “มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า และมีศักยภาพในตนเอง” จึงคิดว่าจะเชื่อมโยง KM ไปใช้ในการเรียนการสอน ต่อไป และมีความรู้สึกประทับใจกับประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         รักที่จะพัฒนาตัวเอง   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 58840
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)