UKM-8 : ลองทำเรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ดีแก้ไขได้


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : ลองทำเรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ดีแก้ไขได้

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มีประสบการณ์บริหารมากมาย ได้ประสบการณ์ในการบริหารงานต้องแกล้งโง่ สงสัย ถามเพื่อให้ลูกน้องออกความคิดเห็น เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของความคิด ใช้วิธีตั้งกรรมการทำงานเฉพาะกิจในโครงการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบ ให้คะแนนเพื่อมีชื่อในกรรมการชุดต่าง ๆ สัมมนาระดมความคิดทุกคนในหน่วยงาน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารและได้กำหนดแนวทางประเมินผลการทำงาน รูปแบบประเมินให้ผู้รับการประเมินได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น โดยการทำ Public hearing และให้ความเป็นธรรม และมีการเปลี่ยนการให้น้ำหนักคะแนนของการประเมินทุก ๆ ปี โดยทำเหมือนเดิม สำหรับกรรมการผู้ตรวจสอบให้เสนอได้ โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อและผู้รับการประเมินให้คะแนนตัวเองเพื่อให้กรรมการตรวจ และให้คะแนนเพื่อจัดอันดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการปรับปรุงตลอดเวลา ทดลองใช้วิธีใหม่ ถ้าไม่ดีกลับมาใช้วิธีเก่า ใช้วิธีการนี้กับสาย ก – ข โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ที่มีภาระงานเหมือนกัน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรเสนอความคิดเห็น กำหนดเงื่อนไขและกลยุทธ์ร่วมกัน การมีส่วนร่วม   
         2. เปิดใจยอมรับเงื่อนไขของส่วนใหญ่   
         3. มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
         4. ทดลองวิธีการใหม่ ถ้าไม่ดีกลับมาที่เก่า   
         5. สร้างความเป็นกันเอง   
         6. ตอบสนองต่อการร้องขอทันที่เท่าที่จะทำได้   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ประจักษ์#พัวเพิ่มพูลศิริ

หมายเลขบันทึก: 58833, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:06 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)