UKM-8 : KM


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 6
ผู้เล่า : อัมพร เสนาคำ
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง : KM

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การทำงานในการพบกับคนต้องใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาในการพูดคุยและแก้ปัญหา เริ่มแรกประสบปัญหาว่าตัวเองและทีมงานไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา จึงหาหนังสือมาอ่านและปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และใช้ความรู้ที่ได้มาประกอบการทำงานตลอดเวลา และพบว่าควรมีเวทีในการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในลักษณะของการอบรม แนะแนว หลังจากนั้นใช้กระบวนการของ KM ในการศึกษาความรู้แต่ละคนมาช่วยทางด้านการจัดการทำงานกับนักศึกษาและทำให้น้องใหม่ที่เข้ามาได้รับความรู้และประสบการณ์ได้ด้วย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ศึกษาหาความรู้ เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
         2. หาผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ หนุนเสริมให้พัฒนาศักยภาพในตน   
         3. แสวงหาแนวทางและวิธีการทำงานใหม่ ๆ   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#อัมพร#เสนาคำ

หมายเลขบันทึก: 58831, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)