UKM-8 : การมีส่วนร่วม


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : พวงทิพย์ ศรีไพรวรรณ
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง : การมีส่วนร่วม

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ได้ใช้กระบวนการตรวจสอบภายในการทำงาน ทีมงานต้องทำงานร่วมกันได้ การทำงานต้องได้รับความร่วมมือจากทีมงาน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ได้ใช้การประชุมทุกคนในหน่วยงานเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน มีทางก้าวหน้าร่วมกัน และสังเกตได้ว่าทีมงานร่วมกันคิดริเริ่มที่จะพัฒนาผลงงานของตนเองและหน่วยงาน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ระดมความคิดร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น และเป็นแนวทางแก้ไข   
         2. กำหนดเป้าหมายและทางก้าวหน้าร่วมกัน   
         3. ได้รับความตั้งใจจากทีมงานที่จะทำงาน   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#พวงทิพย์#ศรีไพรวรรณ

หมายเลขบันทึก: 58826, เขียน: 12 Nov 2006 @ 10:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)