UKM-8 : การดูแลบริหารบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ติดต่อ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 6 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : ศิริเกษม ศิริลักษณ์
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : การดูแลบริหารบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ได้รับผิดชอบดูแลเรื่อง HR ของบุคลากร จำนวน 530 คน ในการดูแลคณะอาจารย์,หมอ กระทำได้ยากเนื่องจากมีความเป็นตัวตนสูงมาก ได้พยายามให้การจัดการทั้งคณะและโรงพยาบาลมารวมกัน

         เมื่อจัดให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมกับคณะแพทยศาสตร์ ทำให้การบริหารงานเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น จึงมีความพยายามที่จะทำให้คนในองค์กรเห็น vision ขององค์กร และพยายามให้มีทิศทางที่จะมุ่งไปด้วยกัน ด้วยการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมประกันคุณภาพ

         ปัจจุบันพยายามพัฒนาโดยเน้นไปในด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น พยายามให้มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้วยกันเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         Holistic , Integrative Approac   

คุณลิขิต
         1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
         2. นางสุภาพร เรืองจันทร์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 58824, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:37:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ศิริเกษม#ศิริลักษณ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)