GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

UKM-8 : การแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 6 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : รัญชนา สันธวาลัย
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : การแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ขณะเรียน
         นักศึกษาปริญญาเอก ที่ทำวิจัยไม่ค่อยได้พูดคุยกัน จึงมีความคิดใหม่ว่าน่าจะจัดซ้อมการนำเสนองานวิจัยที่ทำอยู่ ในตอนแรกคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มีความรู้สึกไม่อยากทำ เกิดความขัดแย้งและเมื่อมีการนำเสนอความก้าวหน้าของงานก็มักจะถามให้ตอบยาก เป็นการแก้แค้น หลังจากที่ทำไปบ่อยครั้ง สมาชิกก็เริ่มเห็นทิศทางและประโยชน์ในผลของการนำเสนอ และการรายงานความก้าวหน้าเป็นการพัฒนางานวิจัยของตนเอง

         เมื่อมาทำงานแล้ว
         ได้ปรับวิธีการที่เคยใช้ในขณะเรียนมาใช้ แต่ปรับวิธีการให้ไม่เป็นทางการ ปรับวิธีการเป็นการนัดวันไปดื่มกาแฟ มีการแลกเปลี่ยนกันเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ใช้ KM ในการขับเคลื่อนองค์กร   
         2. มี Share Vision   
         3. มีระบบ IT สนับสนุน   

คุณลิขิต
         1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
         2. นางสุภาพร เรืองจันทร์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58822
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)