UKM-8 : การพัฒนาบุคลากรนักการ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 6 เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : ดุจแข วงษ์สุวรรณ
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การพัฒนาบุคลากรนักการ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         พัฒนานักการของหน่วยงาน โดยการฝึกการทำงานนอกเหนือจากงานกวาดถูซึ่งเป็นงานที่ทำเป็นประจำ จนกระทั่งคิดว่าไม่น่าจะทำงานอย่างอื่นได้ โดยนำมาฝึกถ่ายเอกสารจนเก่งและ มีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่น ๆ มาถามวิธีการถ่ายเอกสาร ซึ่งทำให้นักการรู้สึกภาคภูมิใจ หลังจากนั้น ให้ฝึกการลงรับเรื่อง มีพัฒนาการที่ดีเกิดความชำนาญ สามารถตรวจทานงานที่เจ้าหน้าที่ทำผิดพลาดจากการลงรับเรื่องได้

         บุคลากรภายในงานใดงานหนึ่ง ถ้าเรานำมาพัฒนาในงานด้านอื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มศักยภาพได้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การเห็นความสำคัญของบุคลากร   
         2. การให้โอกาสในการพัฒนา   

คุณลิขิต
         1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
         2. นางสุภาพร เรืองจันทร์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ดุจแข#วงษ์สุวรรณ

หมายเลขบันทึก: 58815, เขียน: 12 Nov 2006 @ 10:04 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)