UKM-8 : การพัฒนาบุคลากรในคณะ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 6 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : อนุชาติ พวงสำลี
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การพัฒนาบุคลากรในคณะ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มีความร่วมมือภายในคณะ ซึ่งมีบุคลากรรวม 50 ชีวิต ได้แก่ 
         1. การยกระดับศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาทักษะ (Skill Training) 
         2. การพัฒนาตัวตนของบุคลากรให้ทำงานอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้ง เพิ่มการทำงานเป็นทีม Introduce การใช้เทคนิคนพลักษณ์ เข้ามาใช้ภายในองค์กร นพลักษณ์ เป็นศาสตร์ในการแบ่งคนออกเป็น 9 ชนิด โดยการ Training เข้าสู่ตัวตน ของตนเองของบุคลากร ได้แก่ 1. คนสมบูรณ์แบบ 2. คนชอบให้ 3. มุ่งเป้าความสำเร็จของงาน/ชีวิต 4. ศิลปินสุนทรี 5. นักสะสม วิชาการ 6. นักตั้งคำถาม ระแวง สงสัย 7. นักผจญภัย 8. นักต่อสู้/ความยุติธรรม 9. นักสันติ

         การทำให้บุคลากรรู้จักตัวตนของตนเอง/ศาสตร์สำคัญของพระพุทธศาสนา การรู้จักตนเอง เพื่อนร่วมงาน การเข้าใจกันให้มากขึ้น โดยกำหนดให้หัวหน้างานพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมนพลักษณ์ก่อน จากนั้นจึงให้บุคลากรทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป ใช้การอบรมประมาณ 3 – 4 ครั้ง มีการขับเคลื่อนขององค์กรที่มีความตื่นตัวจากการทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งลดลง มีบรรยากาศร่วมมือเพิ่มมากขึ้น

         ตัวอย่างเช่น รศ.อนุชาติ พวงสำลี ทำทุกอย่างให้องค์กรประสบความสำเร็จ เข้าอบรมแล้วทำให้ตนเองมีสติ คิดได้ว่าหน่วยงานต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งองค์กรไม่ใช่จากใครคนใดคนหนึ่ง ทำให้องค์กรมีความผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น

         ตัวอย่างที่ 2 เป็นรองคณบดีท่านหนึ่งเป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมแต่ในที่สุดก็เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากลูกน้องเข้าไปกอดและพูดบางประโยคทำให้ทั้ง 2 คนร้องไห้และเข้าร่วมกิจกรรมในที่สุด

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การสร้างทีมงาน   
         2. ทำงานอย่างมีสติ   
         3. Self – awakening   

คุณลิขิต
         1. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
         2. นางสุภาพร เรืองจันทร์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#พวงสำลี#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#อนุชาติ

หมายเลขบันทึก: 58814, เขียน: 12 Nov 2006 @ 09:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)