UKM-8 : ประสบการณ์บริหาร


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 6
ผู้เล่า : รสริน ว่องวิไลรัตน์
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : ประสบการณ์บริหาร

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         กำหนด Vision ของคณะให้ชัดเจน ทุ่มเท ทำตัวให้เป็นตัวอย่าง มอบอำนาจ ไว้ใจ ทำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีจุดเด่น โดยเน้นหลักสู๖ณคู่ขนาน มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีการทำ MOU กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สนง. ตำรวจแห่งชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผลักดันให้เกิดศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ใช้งานวิจัย สร้างเครือข่ายกับบริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจสุขภาพด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. สร้างเครือข่ายให้เข็มแข็ง   
         2. การวางเป้าหมายที่ชัดเจน (Vision)   
         3. ความมุ่งมั่น ตั้งใจ   

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#รสริน#ว่องวิไลรัตน์

หมายเลขบันทึก: 58809, เขียน: 12 Nov 2006 @ 09:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)