• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

UKM-8 : ชอบสอนน้อง


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : นภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : ชอบสอนน้อง

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ใช้ความละเอียดในการดูแลและสอนงานลูกน้อง ชอบสอนงานและให้ความรู้ โดยใช้ความรอบคอบในการเสนอแนะและตรวจสอบงานของลูกน้อง สอนให้ลูกน้องรู้จักใช้ความคิดประมวลในการวิเคราะห์งาน ต้องฝึกให้คนในหน่วยงานเป็นคนพร้อม เสียสละ และคิดในแง่ดีเสมอ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ลูกน้องรู้สึกประทับใจซาบซึ้งจากคำชมจากผู้เกี่ยวข้อง/ร่วมงาน   
         2. เต็มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ   
         3. ทุกคนต้องเสียสละ พร้อมและคิดในแง่ดี   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 58825
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)