UKM-8 : ชอบสอนน้อง


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : นภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : ชอบสอนน้อง

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ใช้ความละเอียดในการดูแลและสอนงานลูกน้อง ชอบสอนงานและให้ความรู้ โดยใช้ความรอบคอบในการเสนอแนะและตรวจสอบงานของลูกน้อง สอนให้ลูกน้องรู้จักใช้ความคิดประมวลในการวิเคราะห์งาน ต้องฝึกให้คนในหน่วยงานเป็นคนพร้อม เสียสละ และคิดในแง่ดีเสมอ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ลูกน้องรู้สึกประทับใจซาบซึ้งจากคำชมจากผู้เกี่ยวข้อง/ร่วมงาน   
         2. เต็มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ   
         3. ทุกคนต้องเสียสละ พร้อมและคิดในแง่ดี   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#นภามาศ#นวพันธุ์พิพัฒน์

หมายเลขบันทึก: 58825, เขียน: 12 Nov 2006 @ 10:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)