UKM-8 : รอดตายเพราะ KM


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 3
ผู้เล่า : อุ่นเรือน มงคลชัย
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : รอดตายเพราะ KM

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         “รอดตายในการทำงานเพราะ KM” เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2548 ประสบปัญหาในการทำงานบริหารบุคคลมาก เนื่องจาก ผอ.ใหม่ หัวหน้างานใหม่ ผู้ที่ช่วยงานด้านบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว และเมื่อได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ KM จึงพบว่า KM สอนเราว่า เราจะพัฒนางานได้อย่างไร จึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยให้โจทย์และให้เพื่อนร่วมงานเสนอแนวคิดจะแก้ปัญหาว่าเกิดอย่างไรร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งงาน ทั้งกองและเจ้าหน้าที่บุคคลระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และการที่จะทำงานร่วมกันหรือรับผิดชอบงานบุคคลได้ต้องใช้ EQ อย่างสูงในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. KM ช่วยให้เรามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น บริหารจัดการงานด้วยทีมงาน   
         2. ต้องใช้ EQ สูงในทำงานร่วมกับคนอื่น   
         3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งงาน ระบบงานและ ปัญหาต่าง ๆ แก้ไขได้ตรงประเด็น เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน   
         4. บุคลากรด้านบริหารบุคคลมีความสุขในการทำงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ   
         5. KM ช่วยได้ในการทำงานเป็นทีม เกิดกำลังใจในการประสานงาน   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#อุ่นเรือน#มงคลชัย#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58827, เขียน: 12 Nov 2006 @ 10:48 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)