UKM-8 : งานบริหารบุคคล

  ติดต่อ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 7 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : ภารดี แท่นทอง
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : งานบริหารบุคคล

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         เริ่มต้นทำงานได้สัมผัสและรับผิดชอบงานบริหารบุคคลแต่ไม่ครอบคลุมทุกระบบของงานบริหารบุคคล แต่พอได้ไปทำงานแห่งใหม่ ได้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลครบทุกระบบเต็มรูปแบบ ซึ่งตัวเองยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารบุคคลในบางเรื่อง และเนื่องจากระบบการบริหารบุคคลในที่ทำงานแห่งงานใหม่เป็นแบบอาวุโส และมีหน้าที่ต้องดูแลงานบุคคลซึ่งมีคนเป็นร้อย เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแล จึงต้องศึกษาและพยายามแก้ปัญหาทุกอย่าง โดยอาสารับแก้ไขปัญหาให้กับทุกคน และศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. พร้อมรับปัญหาด้วยการนิ่งและฟังทุกเรื่อง   
         2. ศึกษาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ในการทำงาน และการแก้ปัญหา   
         3. ต้องรักษาความลับให้ได้   

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
         2. นางสาวพัชรา จินาพันธุ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 58832, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:37:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ภารดี#แท่นทอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)