ทิศทางพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

มุมมองหลากหลาย ทั้งสังคมศาสตร์ การศึกษา รวมกระทั่งมุมมองเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ
จากการสัมนาครั้งหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน ทิศทางพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยจาก
"รวมเลือดเนื้อเชื่อชาติไทย" สู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)