"บัวสีม่วง" กับการแต่งภาพถวายพระพรฯ

วันนี้ ผู้เขียนได้เลือกนำภาพ "บัวสีม่วง" มาแต่งภาพถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพราะได้รับแรงบันดาลใจจาก การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์บัว" เมื่อครั้งเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่เหล่าบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้สนองพระราชดำริดังกล่าวโดยการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บัวขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๓...

ต่อมา พิพิธภัณฑ์บัว ได้เข้าร่วม "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ" ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว (ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์) ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว พิพิธภัณฑ์บัวจึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและพฤกษศาสตร์ ที่สถานศึกษาควรพานักเรียนนักศึกษาไปเยี่ยมชมและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง (ด้วยการใช้คำราชาศัพท์เป็นเรื่องยาก และมักมีการใช้ผิดๆ ผู้เขียนจึงได้ศึกษา "๗ ราชาศัพท์พึงระวังใช้ให้ถูกในช่วงเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ http://www.oknation.net/blog/tewson/2015/03/26/entry-1 เพื่อประกอบการเขียนถ้อยคำถวายพระพร)

อนึ่ง ผู้เขียนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจมาก ที่ภาพถวายพระพรที่ตนได้ประดิษฐ์ขึ้น (เป็นภาพที่มีภาพบัวสีม่วงจากภาพ Cover บัวสีม่วงของสมาชิก กลุ่มคนรักบัวประดับ เป็นส่วนประกอบ) ได้รับการนำไปไปเป็นภาพหน้าปกของกลุ่ม (ผู้เขียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มคนรักบัวประดับ ใน Facebook ประมาณ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา)...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NATURE LOVER : อยู่อย่างกลมกลืนและเกื้อกูล ธรรมชาติรอบกาย แมกไม้นานา และสิงสาราสัตว์ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ดอกบัวสีม่วง .... สวยจังเลย สีที่พระองค์ท่าน ทรงโปรดด้วย นะคะ

ขอบคุณ อาจารย์แม่ค่ะ

สวยมากครับครูหยิน

วันนี้อยู่ที่ตรัง งานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ทุ่งแจ้ง

ขออภัยอาจารย์ พิมพ์ผิด

เขียนเมื่อ 

สวยมากๆ เลยครับ

เขียนเมื่อ 

"บัวสีม่วง"ชอบมากค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ และยินดีอย่างยิ่งครับ ที่บทความ "๗ ราชาศัพท์พึงระวังใช้ให้ถูกในช่วงเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา" ที่เรียบเรียงไว้ เป็นประโยชน์ และได้แสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ผ่านความตั้งใจในการใช้ราชาศัพท์สำหรับพระองค์ท่านอย่างถูกต้องครับ/ ทิวสน ชลนรา


-สวัสดีครับอาจารย์แม่ไอดิน

-บัวสีม่วง.....ณ ราชมงคงธัญบุรี...งดงามมากๆ ครับ

-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...