"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๙"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒/๔/๒๕๕๘

********

"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๙"

...

สาวใหญ่แม่ฮ้าง...น้องนางสาวจี๋...กันอยากไขมี...ความสวยจ่วยได้

"จุ๊บแจง" นั่นหนา...หันมาเกยใกล้... "เสริมสวย"เร็วไว...ปี่น๊อง

อยากงามอยากขาว...แพรวพราวแต่งฮย๊อง...งานไหนกะต้อง...ฮ้องมา

คนหน้าตี่ค้ำ...หรือดำนักหนา...บ่อเสียเวลา...ถ้าเมินหนาเจ้า

แต่งหน้าเจ้าสาว...เจ้าบ่าวคนเฒ่า...ฮยังทำหื้อเลา...ได้ลุ๊

ทำมาหลายปี๋...มั่งมีใจ๋มุ...มุ่งสู่ก๋ารสร้าง...ตั๋วมา

ก๊าขายจ่วยค้ำ...ทำกู้กั๋นหนา...ไผไหนศรัทธา...เปิ่นมีใจ๋สู้ ๆ

...

ภูมิปั๋ญญาด้านก๋ารตัดผมและเสริมสวยสองคน..หนานเจิด (สามี)ตัดผมจาย...จุ๊บแจง(ภรรยา) ตัดผมแม่ญิง...เป๋นอาชีพเสริมตี่ดีได้เหมือนกั๋นหนาครับ...น่าศึกษาเฮียนฮู้เหมือนกั๋นเนาะ...

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ 26/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)